Resumen nit de divendres

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1261 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Nit De Divendres!

El llibre tracta dels problemes del que fan els jovens els caps de setmana. Però hi ha voltes que les festes es convertixen en males pasades.

Son un grup format per cinc xics amb problemes ; Marià es un xic de bona familia i els seus pares s'han separat . Ismael te que anarse´n a la mili sin voler perque la objecció li va ser denegada. Llátzer, és un mecànic que li agradenmolt les motos i trebella en un taller. Serafí, és heavy i li agrada la guitarra. Josép Lluis es missatger.

El divendres era l´ultim dia de la setmana per a ells, comença el cap de setmana i ni ha que divertir−se i açò esel que volien els protagonites.

Josep Lluis sen va encontrar amb Llatzer cuan estava amb Petra així que Josep Lluis i Llatzer van anar a buscar un poquet de droga i Serafíe Ismael van eixir per la seua banda a un pub, i Maria va buscarlos per 3 bars on podien estar i com no els trobava, va pensar en quedar amb Sara, i va anar al bar de Tomas i els va trobar.

Anaren a per costo per tota la ciutat pero tots els decien que hi estava agotat i els cinc xics volien aconsseguirlo per a gaudir un poquet més. Llatzer entrá a un bar demanant xocolate pero li digueres quea soles quedaven anfetamines i ells a soles volien droga blanda, res de pastilles. En un altre bar li demanaren a
un moro i aquest li digué als xics que portava res pero aquestos pensaven que lis estava mentint per la forma que parlava.

La nit s´acabava i ells necessitaven el costo així que van decidir anar a casa del moro per registrar i robarle la droga, pero cuan arrivaren hi estava el moroi els amenaça amb un gabinet que accidentalment es clavá el mateix i va morir al istant.

El grup va tenir por i per a que no els pillaren van decidir cremar la casa, pero la policia els agafá i el llibre acaba en el juici.

Hi ha diferents caracteritzacións de les dones segons el personatge que interpreten, per exemple la nuvia d´Ismael que diu que no mantindrà el seu compromís amb ellperque diu que nou mesos es molt de temps, en esta part l´autor ens mostra la part mala de les dones.

En cuant a les dones com la mare de Josep Lluis arrivá a casa tard i te que fer la casa, el mateix pasa amb la mare de Mariá que te que cuidar de Mariá sense l´ajuda del seu pare, tenen un papel important.

L'autor té la raó. La trajedia que ens presentada és el fruit natural de la classe dediversió que pretén alliberar−te de tot tipus de traves, ser un altre.

He escollit aquesta perque em sembla mes raonable que l´anterior per que hui en dia la diversió es molt diferent a la de fa anys, i es el que passa a la realitat.

La marxa no és cap altra cosa que l'alineació col·lectiva, la manifestació més tosca és de la societat de
consum.

Del que es tracta és de crear conscienciageneral de plaer sense limitacions: sexe, drogues, alcohol,etc... I a aigües tèrboles intervenen els bars, les empreses de beguda etc...

He escollit aquesta perque hui en dia en cualsevol lloc pots beure o comprar beguda, i droga mes facil encara, per desgracia aquesta es la marxa qué te la juventut actual.

La disconformitat i la rebel·lió tenen altres vies d'expressió, dels problemes no esresolen tot evadint−se'n. Ni Josep Lluis ni Llatzer aconseguiran una faena digna omplint−se de cervesa; Ismael no solucionarà aixina el
seu problema de la mili... els problemes es resolen plantant els cara.

He escollit aquesta per que parla de la veritat de aconseguir treball, per que en les empreses busquen experiencia, serietat i treball.

La marxa pot ser per a alguns una forma d'oblidar elsfracassos personals, com també ho són el cinema, els bous, el futbol. Però abstrau la marxa igual que tota diversió, és sana, dóna un respir, anima seguir vivint en esta despietada societat.

Cada generació a tingut la seua pròpia música per a les festes. La nostra és esta, i què ? Només faltaria que ens poséssem a ballar boleros com les nostres avies.
Tot canvia amb la generació, la musica,...
tracking img