Resumen película germinal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (614 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL

REFLEXIÓ DEL VISIONAT DE LA PEL·LÍCULA GERMINAL.

Autor: Claude Berri
Any: 1993
País: França

La pel·lícula ens sitúa a Montsou, un poble del nord de frança.Una França ambientada en el segle XIX, durant el II imperi francés (1852-1870).
La pel·lícula ens mostra dos diferenciades classes socials; la burgesía, amb un nivell de vida alt, alimentan-se bé totsels dies, mentre que fora al carrer el treballadors, en este cas miners, es morien de fam, i no es podien dur ni un tros de pà a la boca. El film mostra molt be aquest contrast que reinà a aquestaépoca.
Les condicions laborals eren nefastes, s'alçaben de bon matí, quan fins i tot era de nit encara, i tornaben a la vesprada amb un salari de 30 céntims al dia. I si ens guiem pel que diu el paredel protagonista al principi de la pel·lícula es nesesitarien al menys 46 anys per a retirar-se (ell va treballar des dels 8 anys fins els 54).
En quant a l'oci, podem observar la festa que es veu amitant del film, lo que pareix ser una fira, on juguen i ballen, però aço siguent diumenge, ja que l'únic dia de descans al treball era aquest. Encara que aquesta festa soles es veuen obrers, l'altaburgesía es a casa, disfrutant de menjar marisc.
Si ens referim a l'urbanisme, podem veure algunes carrers fets a pedra, però si ens fixe'm sols a pareix prop de casa dels privilegiats, en canvi alcarrer del proletariat no hi veure'm res d'aixó. Es molt fort el contrast també amb l'habitatge de cadascú, ja que la classe obrera vivia a petites casetes tots apegats l'un en l'altre. En canvi laburgesía disposa de unes cases ben grans i boniques, amb els seus jardins ben cuidats. Aquests podien traslladar-se de un lloc a un altre a cavall, mentre que la classe baixa ho fa a peu sempre.
I si ensfixe'm en les condicions de salubritat de la classe social baixa podrem veure que son pèssimes. De fet la filla del protagonista es mor contagiada de alguna enfermetat, a part del fred i la falta...
tracking img