Resumenes historia economica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 87 (21647 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES ECONOMIES EUROPEES PREINDUSTRIALS

TEMA 1. Les societats agràries.

Les societats agràries: població i alimentació.

En la època del 1.700 hi havia uns 900 millions d’habitants on la població estava repartida entre Europa i Àsia, el 1.900 augmenta considerablement, el 1950 trobem amb 5 billions d’habitants, el 2020 trobem amb 8 billions d’habitants i gairabè tot el món estàocupat.

Esquema de l’evolució de la població:

Durant un cert temps el creixament de la població creix molt moderadament, però arriva el 1900 quan la població creix considerablement degut a la Revolució Industrial. El model demogràfic antic es caracteritza, per l’alta natalitat i mortalitat, això determina una baixa esperança de vida a l’inici del segle XVIII l’esperança de vida ésde 25 anys. La mortalitat és deguda a les malalties infeccioses com la ‘PESTA NEGRE’ el 1348, en aquella època les gràfiques demogràfiques baixen i pujen molt depressa, degut també a les males condicions higièniques com tambè la mala nutrició. La població creix molt lentament en l’època pre-industrial, segons Malthus:

- L’aliment és necessari per a l’existència de l’home.
- La passióentre els sexes es necessària i es mantindrà pràcticament en el seu estat actual.

Malthus afirma que la capacitat de creixement de la població és infinitament major que la capacitat de la Terra per produïr aliments per a l’home.

[pic]

El punt de nexe entre les dues linies és el ‘SOSTRE MALTUSIÀ’. Els mecanismes que fan decrèixer la població són:

- Els frens preventius,redueixen la natalitat a travès de l’augment de la solteria o l’enderrariment de l’edat del matrimoni.
- Els frens repressius, actuen a travès d’un augment de la mortalitat.

Si actuessin els frens preventius, segons Malthus el volum de població augmentaria, per conseqüència com que hi hauria una gran demanda dels aliments el preu augmentaria fent disminuir els ingressos, com que no hi hatants ingressos la gent es casa menys i la natalitat es veuria afectada.

Però Malthus rep una sèrie de crítiques:

1- Les crisis demogràfiques es produeixen abans d’arribar al sostre malthusià a causa de la desigual distribució de la renda.
2- Les revolucions tecnològiques permeten incrementar les subsistències.

L’augment de la població es degut a:

Extensiu: més terraProducció agrària
Intensiu: especialització,rotacions
Aug. de la producció
Producció artesana

Limitació de la natalitat
Disminució de la població
Emigració

1.1.1. Les societats agràries: característiques de l’agricultura tradicional.

Els recursos no augmenten al mateix ritme de la població, les causes són:

- La principal activitateconòmica és l’agricultura.
- Disponibilitat de la terra, però la terra és limitada. La superfície de terra determinen tota l’activitat econòmica. La terra es reperteix en:
▪ Conreus.
▪ Guaret (rotació de les terres).
▪ Bosc (fusta, combustible, etc).
▪ Pastures: ramaderia, carn, llet, cuir, força de tir.
Si augmenta la superficíede conreu, disminueixen les pastures o el bosc o el guaret o tots tres.
La terra és un limit al creixement, en una econòmia de base orgànica on l’energia és un flux, per exemple el sol mitjançant la biomassa vegetal com el bosc, les pastures i els animals amb la carn, llet, teixits, cuir o la força de tir, tambè un altre és el conreu. Un altre tipus d’energia és la inanimada com lahidràulica i la eòlica.
La diferencia entre les energies orgàniques i inorgàniques.

- L’energia orgànica es beneficia del sol i energies naturals, en canvi les inorgàniqueses beneficia de l’energia d’estoc com per exemple el carbó. El problema de l’economia inorgànica es basa amb energies limitades, per tant, a l’inici va molt bé però a la llarga s’acaba, en canvi en l’energia flux mai...
tracking img