Resumes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (520 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
4. Etapes evolutives

Per compendre millor el canvi evolutiu, el desenvolupament humà es divideix en àmbits i en franges d’edat. Exsiteixen tres àmbits i lal seva importancia varia en funció del’edat:

• Físic: desenvolupament físic
• Psíquic: procesos mentals
• Social: relació amb els altres

4.1. Nadons i infància

| |ÀMBIT FÍSIC |ÀMBITPSÍQUIC |ÀMBIT EMOCIONAL |ÀMBIT SOCIAL |
|0-2 ANYS |Conèixer i controlar |Desenvolupament sensoriomotor |Desenvolupament dels vincles|Referentssocials màxims:|
| |el seu cos |(Piaget) |(llaç afectiu) |família, mestres, |
| ||El nen es relaciona amb el món| |relacions amb els seus |
| | |a través dels sentits i ||iguals. |
| | |l’acció | | |
|2-7ANYS ||Període preoperacional. |Existeix una major |3-5 anys: amic és el que |
| | |Funció simbólica- Adquisició |diferenciación, control i|està a prop i juga amb |
| | |de llenguatge. Intuïcions: |anticipación de les |ell. |
| ||raonamet transductiu, |emocions. |5-8 anys: amics són els |
| | |juxtaposició, sincretisme, |Autoconcepte-autoestima. |que diesen coses i ajuden|
| | |egocentrisme, centracuió, |Obstinació-tossuderia. | |
| |...
tracking img