Revista consumidors

Páginas: 56 (13903 palabras) Publicado: 8 de julio de 2010
3€

2on semestre de 2009

Entrevista a Arseni Gibert
President de l’Autoritat Catalana de la Competència

Liberalització del Mercat energètic
Gas i electricitat

SMS Premium
Els missatges de mòbil de tarifació addicional

Recepta electrònica sanitària

Arriba la TDT
Especial Televisió Digital Terrestre
B a r c e l o n a - B a d a l o n a - L l e i d a - Te r r a s s a - O l o t -C o r n e l l à d e L l .

2

Direcció: José Miguel Sanz Martínez Consell de redacció: Salvador Domínguez Rodríguez, Paco Martínez Hervás, Antonia Espinar Lesmes, Lluis Bursó Molina, Manel Ruiz Sánchez, Blanca Vela Giral, Xavier Bartolomé Cuspinera, José García Cano, Núria Gimeno Martret, José Miguel Sanz Martínez Coordinació: Essa Estructura de Comunicació, SL Estilisme i correcció: BlancaVela Giral Col·laboradors/es: Empar Molleda Marzo, Saul Moya Cascant, Javier Llanos Álvarez Corresponsalies: Oficines territorials de la Unió de Consumidors de Catalunya Disseny, maquetació i impressió: Essa Estructura de Comunicació, SL Fotografia: Arxiu Unió de Consumidors de Catalunya Essa Estructura de Comunicació, SL Depòsit Legal: xxxxxxxxxxxxxxx ISSN 2013-2921 Edita: Unió de Consumidors deCatalunya-UCC NIF: G58039348 Carrer Villarroel, 10, baixos 08011 Barcelona Tel. 934 546 776 Fax. 934 545 278 http://www.consumidors.org ucc@consumidors.org Membre de: Unión de Consumidores de España-UCE Consumers International Amb la col.laboració de:

3
La directiva de serveis en el mercat interior i les persones consumidores

Editorials

4 6
L’arribada de la Televisió Digital TerrestreEntrevista a Carles Mundó, secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

9 10 La TDT aquí i ara

Adaptacions a la TDT de les 12 instal·lacions d’antena

14 Administració local
El web de la llengua catalana: 16 eines que faciliten l’ús del català

18 l’Autoritat Catalana de la Competència
Liberalització del mercat energètic. Gas i electricitat 21

Entrevista aArseni Gibert, president de

23 Decàleg de Drets: tallers de reparació
Els missatges de mòbil de tarificación adicional o SMS Premium 24

26 La recepta electrònica sanitària
Consultes i Reclamacions 29

31 L’aplicació de la Llei de

dependència: més ombres que llums

3

P

Salvador Domínguez Rodríguez President arece que esto del consumo y los consumidores sean términos actualespero desde el inicio de los tiempos ha habido el que vende y el que compra, así como costumbres, normas y leyes que han regulado el mercado: control de pesos para evitar fraudes, o mecanismos para prevenir que se aguaran la leche y el vino.

opinió dels consumidors és molt important! Darrerament tota una sèrie de circumstàncies estan fent molt evident la importància de les associacions deconsumidors a la nostra societat: el Govern ens demana opinió sobre el futur de les bosses de plàstic i la sostenibilitat del sistema de salut; el Parlament de Catalunya debatrà sobre el Codi de Consum i una nova llei de Comerç... I és que el paper dels consumidors pot ser determinant en el resultat de moltes de les polítiques actuals i del nostre futur. Sens dubte això és així, entre altres motius, per lamanera de treballar de les associacions de consumidors sempre properes a acompanyar cada crítica amb una proposta viable, raonada i factible. La nostra gran virtut és que el nostre objectiu sempre és transparent: defensar a les persones en tant que consumidores de productes i usuàries de serveis, independentment del color polític del govern. Malauradament encara hi ha persones que no entenen elnostre paper, que ens informen dels projectes de llei per imperatiu legal i no per donar-nos temps a fer propostes de millora, o els que prefereixen tenir com a aliats als comerciants i empresaris abans que als consumidors, o els que senzillament no volen que ningú es fiqui en les seves coses, sense entendre que les polítiques públiques són de tothom, o els que pensen que “com el gat i el gos”...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Consumidors
  • Consumidors Compulsius
  • Revista
  • Que es una revista
  • Revista
  • Revista
  • revista
  • Las Revistas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS