Revolucio agricola

Páginas: 9 (2232 palabras) Publicado: 23 de enero de 2012
La revolucio agrícola
Por el 1650 un trabajador pordia produir menjar per a 1,5 persones y al 1880 per a 2,5. Les inovacions agraries mes importants varen ser els cambis en el sistema de conrreu, la introduccio de maquines noves y la nova estructura de la propietat. La pujada del preu dels cereals va estimulara als propietaris per comprar mes terres pero produir mes y treure mes beneficis. Notots els pagesos podien tancar els seus camps, venien les seves terres a altres pagesos i despres es dedicaven a ser jornalers del camp, treballar a cambi d’un sou. Alguns anaven a la ciutat y es dedicaven a ser jornalers del camp.

Aument de la poblacio
La poblacio va aumentar perque va aumentar la produccio d’aliments a causa de una millota en la agricultura i la economia, a causa de la bonaalimenticio la poblacio tenia menys enfermetats aixo va fer cambis en la natalitat i la mortalitat per el abanços en la medicina i la higiene, la edad de casament dels joves va avançar moltisim perque la esperança de vida va pujar fins als 50 anys. Es a dir l’aument de la poblacio es deu a la desaparicio de la fam i a una major resistencia a les enfermetats i epidemies.

Industrializacion
Procesper el cual un estat o comunitat territorial pasa de una economia basada en la agricultura a una basada en el desembolupament industrial.
Causes: * Els obrers es agrupaven en recintes destinats a la produccio que se feia amb maquines utilitzades pels umans a les fabriques.
* Es varen sustituir les energies per la hidraulica i el carbo i aixo va fer una sustitucio dels gremis i dels artesansper les produccions en masa, aumenta la produccio y baixa el preu.

La mecanitzacio
Consistia en l’us de maquinaria i la sustitucio de fonts animades d’energia per inanimades tot aixo va ser el fi de molt d’artesans que varen ser substituits per la produccio fabril. La mecanitzacio va començar a l’any 1733 amb la industria textil i mes anvant va entrar en el sector agricola, miner i metal•lurgic,la energia hidraulica i la maquina de vapor varen fer un paper molt important.

Mecanitzacio ↑ Compra ↓ Preu del producte

↑ Productivitat
Fabriques Costos de produccio
↑ Produccio mes barats

La industria textil-cotonera
El teler mecanic va ser la maquina que va revolucionar el sector. A partir de 1750 els anglesos varen deixar de comprar productes a lescolonies ja que si els feien ells tenien mes beneficis i un cost mes barat, produien tant que tenien per a tot el pais i la resta per a altres.

El carbo i el ferro
La produccio de carbo va pujar pq s’utilitzava com a combustible i acausa d’aixo es va millorar l’estraccio, com l’us de vigues de ferro a les mines i els rails i vagonetes. S’utilitzava generalment per a la maquina de vapor i per als altsforns. El ferro o industria siderurgica va aumentar la produccio per la demanda de l’industria belica i naval. L es millores en la produccio es produiren per l’utilitzacio del carbo coc que era mes calorific i pels alts forns que fonien mes rapid i millor.

La indutria quimica
Va creixer per les necesitats de l’industria textil: tintes, lleixiu, disolvents...

La metalugia
Era el sector quees dedicava a fer maquines va tindre un creixement molt important a causa dels avanços de la epoca. En els transports i a l’industria bélica

Transports
La millora dels transports es va produir per poder transportar els productes de les industries, a causa d’aixo es milloraren els camins, es fabricaren canals per millorar el transport flubial “per rius”, ya que era el transport mes rapid ipodia carregar mes el ferrocarril oferia rapidesa i seguretat va ser gracies a la locomotora 1829, i el vaixell de vapor a 1807.

El mercat/comerç
La millora de les industries i els transports van fer cambis en el tipues de economia, es va pasar d’una economia d’autoconsum a una economia de mercat.

+ Porduccio + Mercat interio + Poder adquisitiu
(Agricola i industrial) + Mercat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • revolucio
  • La Revolucio
  • revolucio
  • agricola
  • Agricola
  • Agricola
  • agricola
  • agricola

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS