Revolucion francesa

Páginas: 13 (3132 palabras) Publicado: 21 de marzo de 2011
La motivació

La principal motivació és la supervivència. Les imposicions socials són una font de motivació. (p. Ex. Ninis) La motivació comporta emocions.
Segons Freud, el desig no desapareix. Hi ha dos motivacions:
Motivació infantil, que són els desitjos infantils i sexuals
Agressió
Elements bàsics de la motivació;

Es jerarquitzen les motivacions, i hi ha algunes que s’imposen a lesaltres.

Segons Mc Clelland (Teoria de les necessitats);
ASSOLIMENT; Un té una necessitat de fer una cosa
AFILIACIÓ; Un té la necessitat de pertànyer a un grup
PODER; És una necessitat molt forta. Consisteix en imposar la teva voluntat sobre la d’una altra persona. En les relacions personals és font de conflicte.

Les emocions són un tema complex ja que són una qüestió fisiològica,social, biològica, d’experiències i coneixements previs...
Les emocions bàsiques són;
POR; Important de cara a la supervivència sobretot.
FÚRIA; Et fa tornar insensat, també és necessària per sobreviure, ja que activa el sistema simpàtic.
PLAER; És una reacció fisiològica. Ens té contents i està relacionat amb la oxitocina, testosterona...

Barrejant aquestes, en surten altres emocions comla Gelosia, que és la fúria per por a perdre el plaer.

Un geni de l’anàlisi d’emocions va ser el filòsof holandès del s. XVII Spinoza, que deia que primer venia l’emoció i després les reaccions fisiològiques i que aquestes no es posaven d’acord.
Spinoza va diferenciar tres emocions,a les que va anomenar ajeccions.
Alegria
Tristesa
Desig

No obstant, cal esmentar la definició de Desig,la qual concep com la essència de l’home, és a dir, que les persones són desig.

A més, va distingir entre
Alegria; Pas a la perfecció
Tristesa; Menor a la perfecció.

Deia que a partir d’aquestes tres, en derivaven les altres com;
Admiració; l’anima romàn absolta davant d’una cosa.
Despreci; L’ànima té tendència a pensar el que no hi ha; el que hi ha.

Un altre psicòleg que vaparlar de les emocions bàsiques va ser Plutchik que va distingir entre emocions primàries i secundàries, que apareixien de la suma de les primàries;
EMOCIONS BÀSIQUESEMOCIONS PSICOSOCIALS DERIVADES
La motivació en part està produïda pel sistema de les hormones. Et porta a realitzar una acció i inicia i guia el comportament.

Test de Mensa;
Psicometria; estadística aplicada que estudia lesdistribucions característiques; població distribució... tot amb la finalitat de fer una predicció.

Tipus de tests;
Test cognitius; mesuren la capacitat de coneixement, matemàtica, imaginativa...
Test de personalitat; mesuren parts no cognitives; emocions, comportaments, valors...
Test projectius; són clínics. P. Ex; Test de Rorschach; que és un mitjà de diagnòstic en psiquiatria.

Gaton vacomençar a analitzar la psicometria
Binet va analitzar la edat mental i no mirava per la edat mental i edat real.

El coeficient intel·lectual és la relació entre edat mental i edat real
Edat Mentalx 100= C.I
Edat Cronològica

Els test d’intel·ligència no s’han de prendre al peu de la lletra. A més, segons la professió s’ha de buscar un test d’intel·ligència específic, sinó la informació ésirrellevant.

TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES: Un pot ser molt intel·ligent per una cosa i per altres no. A més, al test hi ha preguntes molt diferents, figures, sèries, jocs de paraules... Aquesta teoria sorgeix amb el desacord que la intel·ligència es pugui mesurar mitjançant el test de C.I. Com a resultat, van descobrir les set intel·ligències:
Intel·ligència lingüística o verbal; Esla capacitat d’entendre i expressar. És un tipus d’habilitat molt present en poetes i escriptors.
Lògica-matemàtica; Afegir aquesta intel·ligència va ser un pas per al desenvolupament de la intel·ligència emocional.
Musical; La persona que la té, té facilitat per pensar i expressar-se en termes musicals.
Espacial; La persona que la té sap moure’s bé dins un espai
Kinestèsia Corporal;...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Revolucion francesa
  • Revolucion francesa
  • Revolucion Francesa
  • Revolución Francesa
  • revolución francesa
  • Revolucion Francesa
  • la revolucion francesa
  • Revolución francesa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS