Revolucion francesa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1648 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
A REVOLUCIÓN FRANCESA:

AGRICULTURA:

A Francia do Antigo Réxime era un país esencialmente agrario.

• A mayoría da poboación tyraballa no campo, en condicións de miseria.

• A agricultura era pouca tecnolóxica e estaba á merced de malas colleitas e fames periódicas.

• A miseria campesiña agrávase co sistema fiscal abusivo.

SOCIEDADE:

A sociedade era estamental.A BURGUESÍA: inclúe as industrias, artesáns e comerciantes. Algúns deles prosperan e fanse ricos pero a súa pertenza ó estamento non privilexiado obrígaos a pagar impostos, e están excluidos de todo dereito político. Si pagan impostos ( burguesía- burgos) non eran nin nobres nin pertencían ó clero. EX: Un burgués podría estudiar pero seguiría pertencendo o baixo clero.

A NOBREZA E OCLERO: eran os estamentos privilexiados e polo tanto non pagaban impostos. Posuían a maior parte das terrras e exercían como señores feudais e moitos señoríos, polo que cobraban numerosas rendas.

A IDEOLOXÍA DA ILUSTRACIÓN:

Ó longo do século XVIII desenvolveuse o fenómeno de ilustración, un movemento ideolóxico baseado no racionalismismo e o positivismo e que cuestiona as bases do poderabsoluto.

CAUSAS INMEDIATAS:

A bancarrota do estado. O estado francés está ó borde da ruina debido a:

• O gasto excesivo da coroa, que vive allea á realidade e rodeada de luxo.

• Os gastos na guerra, sobretodo a axuda ós independentistas norteamericanos.

• Un ciclo de malas colleitas sucesivas, que arruinan ós campesinos e fai baixar a recadación dos impostos.

Ante estasituación a solución pasa pola reforma fiscal, para recadar novos impostos e extendelos ás clases ou estamentos privilexiados, nobres e clero.

Para isto, o rei convoca ós estados xerais, redactanse os “cadernos de queixos” que recollen as aspiracións dos tres estamentos.

Nobreza e clero obogan por manter os seus privilexios e queren que o voto sexa por estamentos (nobreza e clero o terceiroestado).

O terceiro estado (burguesía e campesinos) quere que o voto por cabeza ou representante, para vencer nas votacións ós privilexiados.A MONARQUÍA CONSTITUCIONAL

Tras a disolución dos estados xerais polo rei Luis XVI, o terceiro estado acorda constituirse en asamblea nacional e estoupa a revolución.

O pobo de París asalta a Bastilla (símbolo de poder absolutista) e o rei éconducido a París, é obrigado a aceptar a situación e a ceder o poder á asamblea.

No resto de Francia séguese o exemplo de París, e o pobo asalta as casas señoriais e queima os títulos de propiedade.

A asamblea toma una serie de medidas revolucionarias:

• A abolición dos dereitos fundamentais da nobreza e a igrexa.

• A declaración dos dereitos do home e do cidadán.

• Aredacción dunha constitución ou lei fundamental que o rei debe xurar obedecer (1791).

• Na costitución recoñécese a igualdade ante a lei, o dereito de voto (censitario), e a separación de poderes.

Ante esta situación o rei tenta conspirar cos países europeos monárquicos (España, Austria) e mesmo intenta a fuxida, pero é sorprendido, acusado de traición.

A REVOLUCIÓN (1792- 1805)

Naasamblea xeral nacional foron xurdindo diferentes grupos políticos ou partidos:

• Os xirondinos, apoiados pola burguesía, eran moderados, pero partidarios de “exportar” a Revolución a Europa aproveitando a guerra.

• Os cordoeiros e xacobinos, apoiados polas clases populares (os “sans-cuillotes”) eran republicanos, radicais, e contrarios (en principio) á guerra.

En 1792, o rei,acusado de traición, é condenando a norte, e é executado en xaneiro de 1973.

A CONVENCIÓN (1795-1799)

Tras a norte do rei, o poder executivo é asumido pola Asamblea Nacional, que vai gobernar a través de comités. Nun primeiro momento, a conveción é controlada polos xirondinos, peo axiña os xacobinos controlan o poder, liderados por Robert Pierce.

• A través do comité de saúde pública,...
tracking img