Revolucion industrial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1178 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.Transformacions agrarias e crecemento demográfico.
Os dous grandes motores que acompañaron o xurdimento da industria moderna foron a
* Revolucion agrícola
Foron unha serie de transformacions na agricultura as cales deron lugar a un notable aumento da producion de alimentos que a sua vez permitiu a supervivencia dunha poboacion en rapido crecemento.
1650 producion dun traballladoragrario permitia alimentar a 1,5 persoas
1800 a proporcion aumenta a 2,5.
As tres innovacions agrarias mais importantes foron :
* Cambios no sistema de cultivo :
Difusion da rotacion de cultivos ( sistema norfolk , que combinaba a sementeira de cereais con plantas forraxeiras) , permitiu suprimir o barbeito ( deixar unha parte do chan sen sementar para recuperar a fertilidade). Nabos ,trebos e alfalfa axudaron a fixar o nitroxeno ao chan e aumentaron a su vez a produccion de forraxe, co que se incrementou a cabana gandeira cuxo esterco a su vez mellorou a fertilidade da terra.
* Introducion de novas maquinas , metodos de sementeira (Jethro Tull ) , novas ferramentas ( arado de rotherdam) , novos cultivos e fertilizantes permitiron aumentar e diversificara producion dealimentos
* Nova estrutura de propiedade :
Empezando polo cercado das terras comunais (openfields) , o que implicou a sua privatizacion mediante as leis de cercado (enclosure acts ) . A suba do prezo dos cereais incitou aos grandes propietarios a de apropiarse das terras de uso colectivo para desta manera incrementar os seus beneficios, esta privatizacion implicou a individualizacion daproducion o que incitou a mellora das tecnicas de cultivo e o aumento da producion destinada a agricultura comercial.
Esto tivo unhas consecuencias sociales
1. Perxudicacion aos pequenos propietarios e os campesiños pobres , que perderon o seu dereito a usar as terras comunais , debido a privatizacion.
2. Ao nos dispor de recursos para cercar as terras tiveron que vender a suas propiedades.3. Converterse en xornaleiros a cambio dun salario .
4. Numero de demanda de traballo moi alta , polo que salarios reducidos e moitos vironse obrigados a emigrar.
* Aumento de poboacion (XVIII)
O aumento de ofertas de alimentos posible un elevado crecemento demografico . Coa mellor alimentacion, desaparecen as grandes fames , maior resistencia a enfermidades . Gran Bretaña viviu unhagrande expansion demografica: entre 1800 e 1900 o numero de habitantes triplicouse , pasando de 10.9 a 37 millons

Este crecemento demografico foi resultado de cambios na natalidade e na mortalidade:
* Natalidade, elevouse dun 31,7 por mil a 35,5 por mil a o longo do s.XVIII , isto foi debido a diminucion da idade de matrimonio e do numero de celibes pola mellora da situacion economica ,esta taxa viuse a baixo na segunda metade do s.XIX como consecuencia da baixada da mortalidade infantil e dun maior control das familias polo numero de fillos
* Mortalidade , isto debeuse en primeiro lugar , a unha mellor alimentacion , no segunda metade do XIX alguns avances medicos e hixienicos , como a vacina contra as vexigas e uso do xabon. Deste xeito pasouse dun 30 por mil en 1700a lixeiramente por encima do 20 por mil a finais do 1800
Como sonsecuencia de todo isto a esperanza de vida medrou de xeito notable ,a finais do s.XIX en Gran Bretaña e en a maioria dos paises industrializados en 50 anos.
2. Desenvolvemento da industria
O nacemento da industria estivo vinculado basicamente a tres elementos: a fabrica como lugar de producion , a mecanizacion do procesoprodutivo e o uso xeneralizado da enerxia do vapor.
* Mecanizacion do sistema fabril
o cambio nos sistemas de producion caracterizouse polo uso de maquinas e pola substitucion das fontes animadas de enerxia (traballadores humanos ou animais) , por inanimadas (enersia hidarulica e carbon). Estos dous elementos mais a necesidade de control sobre a man de obra , deron lugar a concentracion en masa...
tracking img