Riscos socials

Páginas: 4 (949 palabras) Publicado: 14 de noviembre de 2010
Pac 2.

1-. Per tal de realitzar l’ identificació i avaluació dels riscos socials de l’ empresa de telemarketing del cas pràctic, s’ haurien d’ identificar les treballadors que formen part de l’empresa i a través de la seva opinió i valoració de les condicions de treball es faria una avaluació dels riscos psicosocials als que estan sotmesos tenint en compte les factors objectius del treball enqüestió. Seguint les NTP 15,107,283,296 podríem realizar l’ avaluació a través de :

-. Valoració de les condicions de treball basades en l’ observació.
-. Entrevistes amb les treballadors.
-.Enquestes.
-. Grups de discussió.

En el cas de l’ exemple utilitzaria la técnica de l’ enquesta, penso que la entrevista personal seria més adient per a un altre tipus d’ empresa i treballadors,tenint en compte que els treballadors son temporals sotmesos a un forta pressió per la renovació del contracte i les respostes podrien no ser del tot fiables alhora de valorar els riscos inherents a latasca.

2-. La treballadora del cas pràctic està sotmesa a un clara situació d’estres basada en :

-. Sobrecàrrega del treball: En l’ exemple ens diu clarament que hi ha moments en la jornadalaboral en que les treballadors no son capaços de contestar el nombre d peticions i trucades al que estan sotmesos.
-. Ritme de treball imposat, son les trucades que aten la teleoperadora les que marquenel ritme del treball, no hi ha possibilitat d’ organitzar el temps ja que aquest ve marcat en funció de les trucades que es reben a l’ empresa.
-. Relacions personals deficients, al cas pràcticqueda de manifest que el suport entre les companys i les superiors immediats es deficient, la qual cosa provoca conflictos alhora de realizar les tasques.
-. Futur incert en la feina, la treballadoraesta contratada temporalment i la continuació del seu contracte depèn de la productivitat que ofereixi a l’ empresa.
-.Deficiència formativa, la treballadora esta sotmesa a canvis continus en el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Riscos
  • Risc
  • Risc
  • Socials
  • socials
  • SOCIALS
  • SOCIALS
  • socials

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS