Rmnumrtmt

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (501 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Per malaltia professional: | |
|[pi|[p|La contreta a conseqüència del treball efectuat i executat per compte aliè i que estigui provocada per l'acció dels |
|c] |ic|elements o substàncies i de lesactivitats especificades per llei. |
| |] ||
|Pel que fa a les malalties professionals, aquestes estan compreses en una llista oficial, tenint únicament aquesta |
|consideració de "professionals" les malaltiesrelacionades en aquesta llista. Si, malgrat això, un treballador contreu, en |
|l'exercici d'una professió o ofici i com a conseqüència d'aquest exercici, una malaltia que no es troba inclosa en la llista|
|oficial (denominada llavors "malaltia del treball"), tindrà la consideració d'accident de treball. |

|Aquests conceptes, d'accident de treball i malaltiaprofessional, presenten algunes inclusions i exclusions que complementen |
|les seves definicions. A títol d'exemple, és accident de treball (trucat "in itinere") el que es produeix en anar o en tornar |
|deltreball. |

Per catalogar com a professional a una malaltia és imprescindible queexisteixin elements bàsics que la diferenciïn d'una malaltia comuna:
Agent: ha d'existir un agent causal en l'ambient o especials condicions de treball, potencialment lesius per a la salut. Poden serfísics, químics, biològics o generadors de sobrecàrrega física per al treballador exposat.
Exposició: és condició "sine qua non" demostrar que com a conseqüència del contacte entre el treballador il'agent o particular condició de treball es possibilita la gestació d'un dany a la salut. Els criteris de demostració poden ser:
1 Qualitatius: consisteix a establir, d'acord als coneixements mèdics...
tracking img