Romanticisme .renaixença

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2614 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Romanticisme.Renaixença.Poesia romàntica
Definició Romanticisme.
Es un moviment estètic que va sorgir a mitjans del segle XVIII fins a mitjan segle XIX,com a reacció en contra de les normes establertes en l’art,la violencia de passions i l’angoixa de viure al començament del segle XIX a Alemanya. El Romanticisme va condicionar l’art, la sensibilitat i les actituds dels artistas europeusd’aquella época.
Aquest moviment instaurà una nova forma de veure i percebre el món : 1) preferencia a l’individu sobre la societat 2) preferencia a la passió per damunt de la raó i exaltació de la natura.
Va sorgir com a reacció en contra del segle de la raó. Rousseau ja deia que el cor té les seves raons que la raó no coneix ‘’ Le coeur a des raisons que la Raison ne conait pas’’
Context històric.Orígens
L’origen del Romanticisme cal cercar-lo a Alemanya on cap al segle XVIII comença a gestar-se una actitud de revolta contra el classicisme que representà la Il-listració.
L’any 1770 un grup d’artistes alemanys inauguren el moviment anomenat ‘’Sturm und Grang’’ ( Tempesta i Assalt ), que es caracteritzava pel seu enfrontament amb les pautes rígides del classicisme il-lustrat i la voluntatde recuperar ´´ l’ànima germànica profunda´´, és a dir, l’entitat històrica i cultural pròpia.
Goethe va ser un autor clau. Amb la seva novel·la Els sofriments del jove Werther presenta la història d’un jove malenconiós, decebut en el terreny amorós ,rebutjat per la societat que decideix posar fi a la seva vida. Goethe pretenia mostrar els perills de la solitud i de la inactivitat, però va tenirun efecte contrari i moltes persones es vàren suïcidar.
Anglaterra
Troben en Shakespeare un model per a la recerca de la seva pròpia història cultural, així com havia passat a Alemanya. Les antigue obres Shakespeare apareixen de nou com a exemple de revolta estètica.
Entre un dels més importants del romanticisme anglès,cal destacar a Lord Byron.Fascinà els seus contemporanis per la seva obrapoètica i per la seva existència lliure i tempestuosa. El seu menyspreu de la moran el converí en una reencarnació de l’esperit del mar.

França
L’esclat del Romanticisme a França fou més tardà per diverses raons:
1) L’esperit del neoclassicisme era molt fort.
2) El Romanticisme provenia d’un país considerat enemic.El nou moviment fou considerat reaccionari i antirevolucionari i no triomfàplenament fins al 1830, amb l’estrena de l’obra de teatre de Hernani, de Victor Hugo.
L’obra de Jean-Jacques Rousseaun finalment és valorada.Deixà escrit en llengua francesa un pensament que sedueix els joves romàntics en el seu esperit de revolta.
Característiques.

1) El Romanticisme com a revolta : l’esperit romàntic sorgeix com a enfrontament. D’una banda, els defensors del classicisme,de la raó per damunt de tot ; de l’altra , apareixen els defensors de la llibertat creadora i de la importancia del món irracional, de les passions humanes. Es produeix així, un conflicto generacional : els romàntics són joves i audaços i cerquen la sorpresa i el desconcert de les ments conservadores.
2) El Romanticisme com a estat anímic : el sentiment romàntic fonamental és lainsatisfacció, que desemboca en dues actituds contrastades : entuasisme, si l’individu si l’individu cerca amb passió un ideal o la decepció , si l’individu és dominat per la melancolía.
3) El Romanticisme com a programa literari :
* La importancia de l’individu : el més important d’una persona és el seu esperit, el seu aspecte anímic.
* El lirisme. Un llenguatge apassionat, exaltat que preténcomunicar una emoció. ( les invocacions i exclamacions són recursos molt utilitzats )
* La llibertat de les regles. Durant el segle XVIII a tot Europa el teatre i la poesía havien estat sotmesos a estrictes mesures clàssiques. En el context de la revolta romántica, es produeix l’alliberament del teatre i del vers. És una literatura dinámica,i molt intensa que no té limits ( té una llibertar...