Rtrtrew

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (345 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Verbs irregulars

Irregularitats

Terminació

Norma Si la desinència comença en e, i, es canvia l’última consonant del lexema. Algunes formes del present de Subjuntiu i de l’imperatiu. Modificael lexema del verb.

Canvis C QU Ç C G GU J G QU QÜ GU GÜ

Exemple

-ar, -çar, -gar, -jar, -quar, -guar Ortogràfiques 1ra Conjugació -ear, -iar, -oar, -uar

Trenco Menja Adequa PresentSubjuntiu Canviï, Canviïs Canviïn Suï, Suïs, Suïn.

Trenques Mengin Adeqües Imperatiu Canviï, Canviïn Suï, Suïn.

ï
Estar, Anar

Lexemàtiques

-

Vaig, Vas, Aniré; Estic, Estigui, Estigués. Irregularitats

Verbs

Norma

Canvis Present d’Indicatiu Jec Jeus Jeu Jaiem Jaieu Jeuen Present d’Indicatiu Puc Vull Pots Vols Pot Vol Podem Volem Podeu Voleu Poden Volen

Exemple PresentSubjuntiu Jegui Jeguis Jegui Jaguem Jagueu Jeguin Present Subjuntiu Pugui Vulgui Puguis Vulguis Pugui Vulgui Puguem Vulguem Pugueu Vulgueu Puguin vulguin Aprenc Aprendre Absolt Absoldre Vull VolerImperatiu Jeu Jegui Jaguem Jaieu Jeguin Imperatiu Pugues Pugui Puguem Pugueu puguin Vulgues Vulgui Vulguem Vulgueu vulguin

2na Conjugació

Ortogràfiques

Jeure, Néixer, Treure i derivats.

Quan lavocal de l’arrel és àtona s’escriu sempre -a;

-a

Poder, Voler

Quan és tònica s’escriu amb la vocal que es pronuncia.

-

1r GRUP Lexemàtiques

L. Velaritzat: Al final [k] L. Eufònic: Alfinal [d] L. Pur L. Velaritzat L Pur

-ndre -ldre -ler -èixer U U U V I Ø

2n GRUP

Aparèixer, Conèixer, Comparèixer. Beure Creure Cloure Bevent Creient Cloent

3r GRUP

Diftong au, eu, iu,ou.

Irregularitats

Verbs

Norma Els seus derivats s’escriuen amb la vocal que es pronuncia quan és Tònica i amb o quan és àtona. Acaben en –e les formes verbals

Canvis Present d’Indicatiu-o -i Surto Surts Surt Sortim Sortiu surten

Exemple Present Subjuntiu Surti Surtis Surti Sortim Sortiu Surtin Obre, Omple, Vine. Present d’Indicatiu Agraeixo Agraeixes Agraeix Agraïm Agraïu...