Ruta jaume i

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2560 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ruta Jaume I a la Vall d’Albaida
La relació amb la comarca de la Vall d’Albaida del rei Jaume I el Conqueridor,
fundador del Regne de València, fou intensa durant els anys centrals del segle XIII. Els diferents municipis de la comarca, agrupats en la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, ho han posat de manifest, en els diferents actes commemoratius que han tingut lloc durant elpassat l’Any de Jaume I (2008).
El rei visità la comarca en múltiples ocasions, executà diferents combats, estigué a punt de perdre la vida en una emboscada, i fundà o repoblà amb cristians els principals municipis de la comarca; si més no, els integrats en la ruta Jaume I. A més a més, fou el rei qui establí com a eix central de la comunicació i vertebració comarcal el Camí Reial d’Ontinyent a Gandiaper Montaverner i la Pobla del Duc, que s’ajusta en un 80% al recorregut que ara pretenem establir. Amb tot això, queda ben justificada la denominació de RUTA JAUME I per al producte turisticocultural que tractem de definir, de posar en valor i en marxa. D’altra banda, l’equip que ha programat el traçat i el recorregut de la ruta no ha volgut oblidar el paper fonamental que, en temps del reiJaume I, i durant huit segles (del VIII al XVI), tingué la cultura islàmica a la comarca de la Vall d’Albaida. De fet, fou el propi rei Jaume el qui permeté a dos terceres parts dels musulmans de la vall quedar-s’hi a viure i ser, durant centúries la població més nombrosa de la comarca. Raó per la qual s’ha optat per considerar una variant islàmica de la ruta principal o ‘cristiana’, que hem convinguta denominar la SENDA MORISCA, que ens acosta al castell de Rugat, prop del qual el xeic rebel al-Azraq tractà d’acabar a traïció amb la vida del rei Conqueridor. Comptat i debatut, la denominació definitiva de la ruta serà la de RUTA CULTURAL ‘JAUME I - SENDA MORISCA’ A LA VALL D’ALBAIDA. L’itinerari, una volta ben indicat, senyalitzat, dinamitzat des del punt de vista social i posat al serveique serviria, entre altres coses, per a coordinar una oferta comarcal conjunta orientada al turisme familiar, rural i cultural, l’excursionisme i el cicloturisme.
Així les coses, la comarca de la Vall d’Albaida, gràcies al paper coordinador i
dinamitzador del Departament de Turisme de la Mancomunitat de Municipis, disposaria d’una marca turística i cultural, ‘Ruta Jaume I - Senda Morisca’, alservei del gran nombre de turistes que visiten la comarca al llarg de l’any i troben allotjament als diferents hostals i cases rurals.
La Ruta Jaume I a la Vall d’Albaida aprofitaria també per a documentar i senyalitzar, valoritzar i recuperar elements patrimonials de l’època medieval, que en molts casos ja han sigut restaurats. L’elecció del traçat se centrarà també en l’aprofitament turístic delscamins antics (com ara el Camí Reial d’Ontinyent a Gandia) i senders naturals en ús, de gran interés paisatgístic (com és el d’Aielo de Rugat, al paratge protegit de l’Ombria de Benicadell), a fi de combinar en un sol itinerari comarcal elements culturals, i valors paisatgístics i naturals.

2. Objectius concrets
La correcta realització i execució de la ‘Ruta de Jaume I a la Vall d’Albaida’requereix de l’execució de dues fases clarament diferenciades: 1) Una PRIMERA FASE d’estudi, documentació i projecció; fixació d’itineraris, disseny de la ‘marca turística’ i avaluació econòmica de les intervencions necessàries, que és la que tractem de concretar ara,i 2) Una SEGONA FASE de traçat, edició de guies, i senyalització física i efectiva de la ruta, sobre el terreny i amb la mà d’obranecessària, divulgació pública, dinamització social i posada en marxa. El present projecte d’estudi o PRIMERA FASE tracta de posar a disposició de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida tota la informació disponible (institucional, històrica, arqueològica, turística, infraestructural, dotacional, cartogràfica, tècnica...) dels pobles per on discorrerà la ‘Ruta Jaume I’. Una vegada esposada...
tracking img