Særmente

Páginas: 12 (2822 palabras) Publicado: 2 de marzo de 2012
Selvfølelse og Identitet
Fordypningsoppgave
16.12.2010
Matias Esteban Torres
|

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forord/innledning: Identitet og selvfølelse s. 3

Analyse og referat av Fatso s.4Analyse og referat av Sexy s. 6

Sammenlikning av romanene/Konklusjon s.7

Refleksjonsnotaters.8

Kildeliste s.9

Forord/Innledning
Jeg har med denne fordypningsoppgaven tenkt til å skrive rundt identitet og selvfølelse. Jeg har valgt å analysere Fatso av Lars Ramslie og Sexy av Joyce Oates. “Individ ogPsykiatri” av Einar Kringlen, “Selvfølelse” av Maria Modig og ”Hva er kropp” av Gunn Engelsrud er bøkene jeg har valgt å bruke for å svare på problemstillingene.
I tillegg til å være kritikerroste bøker, har Fatso og Sexy noe mer til felles. Kropp er et viktig tema i begge romanene. Kroppen påvirker protagonistene Rino Hansen og Darren Flynn i en så stor grad at den tar hånd om deres identitet ogselvfølelse. Det som imidlertid skiller disse protagonistene er om kroppen har en positiv eller negativ innflytelse over dem.

Jeg har gått ut for å finne ut av om hva som påvirker dannelsen av identiteten hos mennesker, og hvordan selvfølelsen spiller en rolle ovenfor deres liv. Dette skal jeg knytte sammen med problemstillingene; Hvilken betydning har kroppen for identiteten og selvfølelsen tilromanfigurene? Hva slags oppfatning har de av sin egen kropp, opplever noen av figurene kroppen som hindring?
Identitet er et begrep som kan forklares på ulike. I denne oppgaven forholder jeg meg til definisjonen gitt av sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen. Han definerer identitet som “det man ser når man ser seg i speilet. Jeg tolker denne definisjonen som at identitet er hvordan vi oppfatteross selv.
Det har også blitt fremlagt flere definisjoner på selvfølelse. Oppgaven forholder seg til definisjonen gitt av Maria Modig i “Selvfølelse”
“Å ha selvfølelse er å ha kontakt med sitt aller innerste, å føle en indre trygghet. Et menneske med selvfølelse er trist og glad, utrolig eller harmonisk, men hun vet hvem hun/han er og hva han/ hun vil. Og hun arbeider med å øke selvfølelsen.Fatso:
”Rino” Hanssen er en 34 år gammel jomfru. Han bor i en ganske så respektabel leilighet som faren eier. Der bruker Rino tiden sin på å se på pornografi og masturbere. Han er nærmest venneløs, og hans eneste venn er Filip, en ufordragelig person som er hard på flaska.
Han har en jobb, men trenger kun å møte opp to ganger i uka. Dette gir ham mye tid som han velger å bruke på å være forseg selv. Hele situasjonen blir imidlertid annerledes når Rinos far bestemmer seg for å leie bort et av rommene i leiligheten til en ung jente ved navn Maria. Han blir ikke lenger i stand til å fullføre sin daglige rutine, og Maria byr stort sett bare på trøbbel. Situasjonen blir satt på hode når Maria presenterer Rino for hennes vennekrets.
Rino blir invitert på fester og skaffer seg midlertidigevenner som han møter sammen med Maria. Dette skaper et konflikt for Rino; ønsker han Maria boende hjemme hos seg, eller vil han virkelig ha henne ut av sin maskuline og private område han en gang kalte for hjem. Rino føler seg ikke på noe tidspunkt forelsket i Maria eller noen av hennes venner. Hans ønske er å bli akseptert og å ha sex.
Romanen går mot slutten med at Maria blir gravid. Marias...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS