Séculos escuros da lingua galega

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (484 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
O período medieval de decadencia ( XIV-XV)
Varios factores influíron esta progresiva decadencia, especialmente a progresiva centralización do reino de Castela e posterior consolidación doabsolutismo. Tamén o foi o establecemento dunha nobreza extranxeira e allea á cultura e lingua de Galicia, que substitúen a nobreza autóctona derrotada varias veces en loitas dinásticas da Coroa de Castela,primeiro na guerra entre Pedro I "O Cruel " contra Henrique II de Trastamara e, máis tarde, na guerra entre Xoana a Beltranexa e Isabel a Católica; a ausencia dunha burguesía forte, capaz de defenderos seus intereses, a disminución da poboación, a reforma eclesiástica e a perda da autonomía da Igrexa galega, etc.
Estes feitos, xunto coa crecente política centralista e intervencionista deCastela, afianzan unha progresiva corrente "desgaleguizadora", especialmente nas clases superiores da sociedade, impedindo a consolidación do galego como lingua literaria e cultural. Este proceso veseagravado pola formación dos Estados modernos e a aparición do concepto de "Estado-nación", o que acarrexa unha uniformización lingüística; "siempre la lengua fue compañera del imperio" tal como expresaNebrija na súa gramática do español.

Séculos escuros (XVI-XVIII)
O galego estivo practicamente ausente dos usos escritos, fronte o castelán e o portugués, que durante este tempo comezan un procesode codificación e fixación gramatical e ortográfica que lles dá unha categoría de linguas culturais. Ademais, o seu uso exténdese por toda a poboación dos estados de España e Portugal, respectivamente.En contraste, o uso exclusivamente oral da lingua galega levou a unha progresiva dialectalización e fragmentación desta, imposibilitando o seu uso literario e científico.
Aparecen as primeirasgramáticas do español, o portugués ou o italiano, mentres que no galego cómpre esperar ata a segunda metade do século XIX.O galego vaise cargando así de connotación negativas.
No século XVIII o cambio...
tracking img