Sacrifici d’ifigènia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1366 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SACRIFICI D’IFIGÈNIA

FITXA TÈCNICA
Autor: desconegut.
Títol: Sacrifici d’Ifigènia
Cronologia: segle I.
Material: diversos materials, pedra, vidre, ceràmica...
Dimensions: 55 cm d’altura x 60 cm d’amplada.
Ubicació original: a la paret d’una domus (casa) de l’antiga ciutat d’Empúries.
Ubicació actual: Museu Arqueològic, a Barcelona

ASPECTES TÈCNICS
Tipologia: es tracta d’un mosaic,per tant, no té ni relleu ni volum i està construït sobre el mur d’una casa, una domus romana.

Materials: Els materials que s’utilitzaven eren molt variats i podien anar des de pedres, ceràmica, vidre fins a pedres precioses.

Tècnica: Per la construcció d’aquest mosaic es va fer servir la tècnica de l’opus tessellatum. Aquesta tècnica consistia en dibuixar l’escena que es vol representarmitjançant uns petits fragments en forma de dau (que podien ser de diferents materials) que s’anomenen tessel•les. Aquestes peces no podien mai variar de mida dins d’una mateixa composició, cosa que representa que totes les tessel•les d’un mateix mosaic tenien la mateixa mida. El procès de construcció consistia en fer un esbós a mida real de com hauria de ser el mosaic, del dibuix o escena ques’hi veuria, per fer-lo servir de guia per poder anar col•locant les tessel•les. Per fer de suport, utilitzaven una capa de guix, calç o morter.

Textura: El mosaic té una textura llisa (degut a que les tessel•les estan polides) però alhora irregular, degut a que està format per diferents peces i, per tant, es noten els límits i les cantonades de cada un dels fragments.

Dimensions: La dimensiógeneral del mosaic és bastant gran, sobretot si es té en comte la laboriosa feina de creació. Les imatges de l’interior (la imatge que representa el mosaic) és proporcionada.

Cromatisme: Es tracta d’un mosaic completament policromat, on els colors determinen la silueta dels personatges, així com de la resta d’imatges representades. El color també ajuda a diferenciar la profunditat i la línia del’horitzó, encara que d’aquesta es destaca la seva manca de profunditat i els problemes de perspectiva.

ASPECTES FORMALS
Moviment: L’escena que es representa en aquest mosaic està plena de moviment, vol donar tota la sensació de que són personatges vius que es mouen i que segueixen una història.

Llum i Color: Aquestes dos característiques representen dos dels trets fonamentals iremarcables d’aquesta obra. El color té uns canvis molt bruscos (d’aquesta manera serveix per determinar i limitar la silueta de les coses) i no té una gamma molt gran de tons, sent els colors “terra” (beix, marrons, etc.) els que més predominen. La llum es distribuïda uniformement per tot l’espai però és al centre del mosaic (el centre també de l’escena que representa) on sembla haver-hi més llum degut ala blancor de les túniques dels personatges, potser utilitzades com un recurs per cridar l’atenció de l’espectador cap al centre de l’escena.

Composició: Es tracta d’una obra harmònica i proporcionada on hi predominen les línies verticals: tots els personatges estan drets i tant la columna, la llança, com els arbres del fons, representen aquesta verticalitat general de l’escena. Malgrataquest predomini, també hi trobem línies corbes que contrasten amb les rectes, com són els escuts de la cantonada esquerra de baix i el marge dret.

Moment Anecdòtic: L’escena representa clarament un moment anecdòtic ja que intenta captar un moment, una situació que forma part d’una història.

ANÀLISI DEL TEMA
Tipologia: tema mitològic
Tractament del tema: Des d’un punt de vista naturalista, jaque representa als personatges de forma realista, intentant reflectir la història com si hagués estat una realitat.
Font del tema: El tema s’ha extret d’un mite grec, encara que la versió de la història del Sacrifici d’Ifigènia que en aquest mosaic veiem representat ha estat extreta de l’obra de l’autor grec Eurípides, en la que el mite no acaba de forma tràgica.

ANÀLISI PRE-ICONOGRÀFIC...
tracking img