Safsa fas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (400 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Etyka Zawodowa
1. Uniwersalne zasady i wartości etyki normatywnej.
2. Główne problemy moralne współczesności- relatywizm etyczny i tzw. „chybotliwość” wartości i postaw moralnych.
3. Podstawowewartości i zasady
4. Główne wartości i zasady etosu nauczycielskiego.etyki pedagogicznej.
4. Główne wartości i zasady etosu nauczycielskiego.
Etyka ZawodowaEtyka Zawodowa
1.Uniwersalne zasady i wartości etyki normatywnej.
2. Główne problemy moralne współczesności- relatywizm etyczny i tzw. „chybotliwość” wartości i postaw moralnych.
3. Podstawowe wartości i zasady
4. Głównewartości i zasady etosu nauczycielskiego.etyki pedagogicznej.
4. Główne wartości i zasady etosu nauczycielskiego.
Etyka Zawodowatyka Zawodowa Etyka Zawodowa

1. Uniwersalne zasady i wartości etyki normatywnej.
2. Główne problemy moralne współczesności-relatywizm etyczny i tzw. „chybotliwość” wartości i postaw moralnych.
3. Podstawowe wartości i zasady etyki pedagogicznej.
4. Główne wartości i zasady etosu nauczycielskiego.

1. Uniwersalnezasady i wartości etyki normatywnej.
2. Główne problemy moralne współczesności- relatywizm etyczny i tzw. „chybotliwość” wartości i postaw moralnych.
3. Podstawowe wartości i zasady etykipedagogicznej.

1. Uniwersalne zasady i wartości etyki normatywnej.
2. Główne problemy moralne współczesności- relatywizm etyczny i tzw. „chybotliwość” wartości i postaw moralnych.
3. Podstawowe wartościi zasady etyki pedagogicznej.
4. Główne wartości i zasady etosu nauczycielskiego.

Etyka Zawodowa

1. Uniwersalne zasady iwartości etyki normatywnej.
2. Główne problemy moralne współczesności- relatywizm etyczny i tzw. „chybotliwość” wartości i postaw moralnych.
3. Podstawowe wartości i zasady etyki pedagogicznej....