Salida castillo bellver

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (685 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
SORTIDA AL CASTELL DE BELLVER

Julià Perelló, Guillem
Mercadal Silva, Tomeu
Ciències Socials B
Curs:2006-2007

1) Títol de l’activitat: Preparació d’una sortida al castell de Bellver.

2)Tema del currículum i de la programació que es treballaria: EDAT MITJANA 10. El Regne de Mallorca.

3) Nivell: 2n ESO

4) Objectius:

- Generals d’àrea:
8) Valorar irespectar el patrimoni cultural, lingüístic, historicoartístic i mediambiental, assumint les responsabilitats que implica la seva conservació. Prendre consciència de la significació especial que té aquestpatrimoni com a manifestacions de la memòria col·lectiva i expressió de la identitat pròpia i genuïna del poble de les Illes Balears

10) Identificar i localitzar en l temps i en l’espai elsprocessos i els esdeveniments rellevants, a fi d’adquirir una perspectiva global de l’evolució històrica de la humanitat, dins un marc cronològic precís, i d’un esquema de les dates clau, distingintdins l’evolució històrica les nocions de canvi i permanència.

12) Adquirir una memòria històrica que permeti elaborar una interpretació personal de món, per mitjà d’uns coneixementsbàsics tant d’història universal, dom d’història de les Illes Balears, com d’història d’Espanya, respectant i valorant els aspectes comuns i els de caràcter divers, a fi de facilitar la comprensió de lapossible pertinença simultània a és d’una identitat col·lectiva.

- Específics de la sessió:
a) Reforçar i explicar de forma pràctica les explicacions donades a classe.b) Potenciar un sentiment d’identitat cultural, de respecte i conservació del patrimoni.
c) Consolidar les relacions interpersonals del grup de cara a cursos futurs.

5) Costosi beneficis:

Costos:
- Coordinació amb la resta de professors del curs.
- Molta previsió de programació de l’activitat.
- Despesa econòmica.
- Activitat...
tracking img