Salut pública

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 28 (6753 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Salut Pública
HISTÒRIA Segle XIX – principis segle XX: Inici de la industrialització Factors condicionants • Contaminació fecal de les aigües • Malnutrició […] La resposta de la S.P. L’acció social El coneixement científic

Segle XX – principis segle XXI Factors condicionants Dietes enriquides Tabaquisme Consum d’alcohol Escassa activitat física Estils de vida poc saludables Problemes de salutMalalties cv Càncer Altres malalties cròniques Accidents Malalties mentals Noves infeccions

A manera de resum La història ens ha mostrat la naturalesa constantment canviant per a la salut: dels riscs - dels reptes (ex: disminuir tabaquisme..) La pobresa i la deprivació van ser i continuen (determinants) de mala salut. sent, les causes subjacent

(factors de risc de mortalitat mundial: HTA,tabaquisme..) (Principals infeccions mortals del món: inf.respiratòries, SIDA, diarrees, TB..) 54% de morts de nens menors de 5 anys és degut a la desnutrició. DALY (un concepte)

Els anys de vida ajustats per discapacitat, és un indicador del temps de vida viscut sense discapacitat i del temps perdut com a conseqüència de la mortalitat prematura. Un DALY equival a un any de vida sana perdut.Per exemple, una persona que viu 70 anys però pateix un ictus incapacitant a l’edat de 65, ha perdut 5 dalys. REFLEXIONS I CONCLUSIONS SOBRE AQUESTES DADES Principals factors de risc previsibles: Consum (excessiu) de substàncies tòxiques - tabac - alcohol - drogues Dieta poc saludable Manca d’exercici físic Perills i riscs ambientals i/o laborals Tàctiques de SP per millorar la salut: Promoció de lasalut i prevenció de la malaltia Millora de l’atenció sanitària Foment de les conductes o comportaments saludables Control de l’entorn i del medi ambient Abast de la SP (on arriba): Malalties infeccioses (pq tradicionalment és on s’ha començat) Malalties cròniques - malalties coronàries, alteracions metabòliques, càncer.. - salut mental Trastorns de la nutrició Salut de les poblacions vulnerables- pobres, nens, dones, vells.. - usuaris de drogues o substàncies tòxiques Accidents i violència Equitat en salut (desigualtats en salut) Salut laboral Salut mediambiental Estratègies de SP: (davant un problema de SP) Per saber que hi ha un problema cal: • Vigilància i monitoratge (estar alerta i seguir la seva evolució) • Intervenció (cal canviar la direcció del problema)Avaluació(veure si lo que he fet s’ha canviat i de quin forma)

Estratègies científiques de SP • Analitzar la situació actual de la salut - Enquestes - Vigilància epidemiològica - Declaració de malalties - Registre de la mortalitat Identificar el problema Investigar aspectes relacionats amb l’aparició de malalties Desenvolupar i avaluar intervencions Disseminar els resultats Influenciar les decisionspolítiques perquè incorporin (polítiques de base científica)

• • • • •

els

resultats

Estratègies d’intervenció (com són) • • • • • • • • Programes de vacunació Educació sanitària Foment de canvis conductuals Mobilització i intervenció comunitària (pq és la salut de tots) Modificació del medi ambient Disponibilitat de sistemes d’informació i vigilància (avaluació) Desenvolupament i implantacióde polítiques Pressió política

Reptes per a la SP • • • • • • • • • • Canvis en el sistema sanitari Reducció de les desigualtats Desenvolupament intel—lectual dels nens Més vida als anys Estils de vida més saludables Protecció del medi ambient Resposta a les malalties infeccioses emergents Càrrega dels problemes de salut mental Reducció de la violència social Bon ús dels avenços científicsCanvis en els sistemes sanitaris Calen sistemes sanitaris que: • EquilibrinEquitat (vius lluny metge, no entens la llengua..) Cost Qualitat

Emfasitzin - Prevenció de la malaltia - Tractament de la malaltia, els accidents i les discapacitats

Reducció de les desigualtats Per reduir i eliminar les desigualtats en salut cal: • Millorar l’accés a una atenció sanitària de qualitat •...
tracking img