Samuel noah kramer - la historia empieza en sumer

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2502 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
SAMUEL NOAH KRAMER

LA HISTORIA EMPIEZA EN SUMER

Fitxa Bibliogràfica
KRAMER, SAMUEL NOAH: La història empieza en Sumer. Madrid, Alianza Editorial, 2010, 405 pàgines, ill. 62 B/N, 22,9cm x 15,5cm.
Característiques físiques del llibre
Format de tapes dures i de 22,9cm d’alçada i 15,5cm d’amplada. Conté 62 il•lustracions en blanc i negre integrades al text. Les il•lustracions són fotografieso dibuixos de tauletes sumèries, fotografies d’excavacions, estatuetes, relleus, etc.. i també conté el dibuix d’un mapa d’Iraq, assenyalant les excavacions de més importància.
Estructura del llibre
El llibre consta de 39 capítols titulats. També consta d¡un pròleg escrit pel Dr. Federico Lara Peinado (Professor de la Universidad Complutense) continuat d’un prefaci a la primera edició escritpel mateix Samuel Noah Kramer, i una introducció. Al final del llibre consta de dos apèndixs, una correcció i addenda de la segona edició, comentaris addicionals a les 62 il•lustracions integrades entre els textos, un glossari de paraules i per acabar dos temes fent relació de les fotografies i de les fonts fotogràfiques.
Resum de les parts
Tema 1. Educació: Les primeres Escoles
3000 anys abansdel cristianisme els sumeris ja pensaven en l’ensenyança i el van fer florèixer creant diccionaris i arrelant-lo a la societat sumèria, encara que només podien gaudir els nens de la societat benestant per convertir-se mes tard en els escribes del Temple o del Palau.
Tema 2. Vida d’un estudiant: El primer cas de “pilota”
Una tauleta trobada al 2.000 a.C ens explica la història d’un alumne queper guanyar-se el favor del seu mestre el convida a casa, li va oferir obsequis i regals varis i menjar i beure.
Tema 3. Pare i fill: El primer cas de gamberrisme
El problema d’adolescents rebels i que detesten l’escola sempre ha estat present, fins i tot en el món sumeri. En una tauleta d’un escriba al seu fill descarrilat l’hi demana que faci cas dels consells morals i ètics però el filll’ignora, tot i així al final el seu pare l’hi dona la benedicció.
Tema 4. Assumptes Internacionals: La primera “guerra de nervis”
És la disputa entre Emmerak el rei d’Uruk i el rei d’Aratta, gelós per les riqueses que tenia va ser capaç de que els hi donessin una part de pedres i minerals preciosos sense entrar en conflicte bèl•lic.
Tema 5. Govern: El primer parlament Bicameral
Existia unarivalitat entre varies ciutats, però Uruk i Kish van ser els protagonistes d’una tableta on esmenta una reunió de dos cambres per decidir si anar a la guerra o aconseguir la pau: es va escollir la segona opció.
Tema 6. Guerra Civil a Sumèria: El primer historiador
Gràcies a tots els relats que han deixat els sumeris s’ha pogut llegir entre línies i descriure fets històrics, ja que mai es vanplantejar la idea de plasmar fets objectivament. Com a exemple la baralla entre Umma i Lagash per la supremacia del territori.

Tema 7. Reformes Socials: La primera rebaixa d’impostos
El poble vivia en una situació insuportable, l’estat no confiava en el poble i el poble tampoc en l’estat. L’estat tenia totalment oprimit al poble treballador, fins l’arribada d’Urukagina qui va alliberar el poble, totaixò està recollit en una de les tauletes més importants per els historiadors.
Tema 8. Codis de lleis: El primer “Moisés”
Els Codis de Lleis son sempre molt importants, hi s’havia trobat un codi del rei Ur-Nammur en que tenia com a objecte fer imperar la justícia i assegurar el benestar dels ciutadans.
Tema 9. Justícia: El primer precedent legal
La tauleta parla de l’assessinat d’un dignataridel Temple. Els tres homes que l’havien matat, li expliquen a la seva dona i ella guarda silenci. El judici declara la dona lliure de culpa, i els altres culpables.
Tema 10. Medicina: La primera farmacopea
Normalment totes les tauletes trobades sobre medicina, la cura es realitzava mitjançant rituals i conjurs. Aquest cas era diferent ja que recollia un seguit de receptes mèdiques per el...
tracking img