Sar c bryant

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (269 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Objectius i funcions dels contes
Com a mestres, hem de proposar-nos objectius per explicar contes? Justifica la teva resposta.

El conte per simateix, compleix tota una sèrie de funcions que li donen validesa pròpia, és a dir, que el podem considerar com un tot acabat. No obstant, el conte té tanta flexibilitat,que el podem fer servir com a eina per aconseguir altres objectius.

En aquest àmbit el conte o la rondalla pot emprar-se en dos sentits. En primer llocés un element motivador per a qualsevol àrea i en qualsevol cicle. En segon lloc, algunes rondalles permeten prendre-les com a eina per assolir uns contingutsespecífics manifestos en elles mateixes.

Aquests continguts sovint es podran treballar de forma immediata i això esdevindrà més fàcil a parvulari i a cicle inicial, jaque els objectius que en aquests nivells es proposen són fruit d’una observació directe de la realitat.

En resum, un mestre sempre s’ha de proposarobjectius a l’hora d’explicar un conte. Aquests objectius han de partir del fet que un conte s’ha creat en primer lloc per distreure. Heus aquí la seva primera iprimordial funció, i heus aquí el nostre primer objectiu.

Tanmateix cal tenir present altres circumstàncies a l’hora de programar la resta d’objectius.

Elsobjectius descriuen allò que desitgem, cerquem o pretenem assolir.

Però si no sabem de què disposem, o què és el que els contes ens poden oferir (funcionsdel conte), no podrem destriar el gra de la palla, o igualment, no ens podrem marcar uns objectius coherents i que responguin a les necessitats dels nostres alumnes.
tracking img