Sdsasd

Páginas: 2 (285 palabras) Publicado: 5 de marzo de 2012
PRACTICA: LA SOLUBILITAT LA TEMPERATURA DE FUSIÓ
Objectiu: el objectiu es observa les reaccions de les substancies químiques com la sal la sorra i el alumini i altres components.
Materials: espàtula /tub d`assaig /aigua /alcohol /piles/ foquets / fogonet/ pinces/ conductors de electricitat / bombeta /.
Procediments: A)SOLUBILITAT: Prenen amb unaespàtula una petita mostra de substancia i col·loquem en un tub d’assaig i en afegit 2 o 3 ml d’aigua i en agitat el tub i en observat el que ocorre .B)TEMPERATURA DE FUSIÓ: hem col·locat en un tub d` assaig uns quants grams de substancies al final polvoritzada en escalfat al bany maria i observem amb l’atenció aspecte de lasubstancia quan veien que es fon anoten la temperatura de interrompeu i al final l’escalfem.
C)CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA : muntem el circuit de electricitatmirem si condueix electricitat en estat sòlid col·loquem en el vas de precipitats aigua destil·lada i introduïu els electrons i observem si s’encén la bombeta quan hi afegeixes lessubstàncies .
Dades: A)el que ocorris es que no pasa res i les substancies sirguen sen el mateix.
B)Si les substancies les mescles y les ponts al fogonet pasa que lareacció es que les substàncies estan con enganxats.
C)La conductivitat elèctrica va sortí be al el procediments ^^
Conceptes: Isòtops:Són el àtoms que tenen elmateix nombre de protons i es diferencien en el nombre de neutrons. Els isòtops són àtoms d’un mateix element químic.
L`enllaç iònic: Es dóna entre de signe diferent , jaque els càrregues de signe diferent s`atreuen .
L`enllaç metàl·lic: Es causat per l’atracció entre els electrons de Valencia de tots els àtoms i els ions positius que es formen .
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • sdsasd

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS