Sector industrial a Catalunya

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1111 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de octubre de 2013
Leer documento completo
Vista previa del texto
-En què consisteix el treball d'aquesta tasca:
Aquesta tasca és la segona fase d'un treball de camp que finalitzarà al final d'aquest mòdul i en el qual treballaràs a fons les activitats econòmiques en diferents comarques catalanes i la seva repercussió sobre l'espai urbà. En aquest segon lliurament, centraràs la teva atenció en l'estudi del sector secundari i més concretament a l'activitatindustrial. 
Dividirem aquesta tasca sobre la indústria a Catalunya en dues parts, una d'àmbit més general, en base al mapa dels establiments d'empreses industrials per branques d'activitats, i una altra centrada en una de les comarques proposades.
PRIMERA PART: (estudi del teixit industrial català)

Després d'haver estudiat els apunts de la unitat i més concretament la presentació del sectorsecundari, que acompanya als materials d'estudi, observa també, atentament la imatge del mapa de Catalunya, amb gràfics sectorials superposats, i contesta:
1. Digues el nom de les comarques que tenen més de 1000 establiments industrials.

Les comarques que tenen més de 1000 establiments industrials són:
Alt Penedès, Anoia, Bages, Osona,la Selva, Gironès i Segrià.
2. Molta gent creu que elsector industrial dominant a Catalunya és el sector tèxtil, però quins creus que són els sectors industrials predominants en l'actualitat?

El textil, sector antigament molt destacat, perd importància, i cada cop creixen més el sector alimentari, la fabricació de maquinaria i la metal·lúrgia.


3. A quin àmbit territorial es concentren la majoria d'establiments industrials?

La majoriad'establiments industrials a Catalunya es concentren principalment a la Regió Metropolitana de Barcelona ( Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme).

4. De quins recursos energètics disposa Catalunya? Són suficients per al desenvolupament industrial? Per què? (consulta els materials d'estudi i l'apartat "x saber-ne +" sobre recursos energètics de Catalunya)

Catalunyadisposa dels recursos de jaciments de carbó, de pous de cru, de hidroelectricitat i de energia tèrmica i nuclear. La hidroelectricitat, la energia tèrmica i la nuclear son força rellevants a Catalunya però aquest recursos no son suficients per al desenvolupament industrial, per que Catalunya es un país pobre en recursos energètics i productes minerals, i es depenent de l'exterior. Els seusjaciments de carbó són de poca qualitat i els pous de cru són insuficients per satisfer la demanda.

5. Quins creus, segons el que has estudiat, que han estat els factors determinants de la localització de la indústria catalana en el passat? I en l'actualitat?

Els factors determinants de la localització de la industria catalana en el passat va ser la producció industrial que es localitzava aBarcelona i als seus voltants. La proximitat de les matèries primeres, de les fons d'energia i l'existència de una bona xarxa de comunicacions: Ports, carreteres... crec que poden ser els factor determinants.
En l'actualitat, Catalunya disposa d'una industria molt variada que destaquen en diferents comarques com, la maquinaria i els i els equips elèctrics al Barcelonès i Baix Llobregat; tèxtil al VallèsOccidental i Maresme, la química i els plàstics al Vallès Oriental, també es concentra una important activitat industrial en altres comarques. Actualment els factor que han contribuït a determinar la localització industrial han sigut: l'especialització i la diversitat del teixit productiu, la disponibilitat de sòl industrial, la dotació d'infraestructures i la disponibilitat de mà d'obraqualificada.

 
SEGONA PART: (estudi del teixit industrial d'una comarca amb més de 1.000 establiment industrials)
Tria una de les comarques del llistat anterior, elaborat en la primera part d'aquesta tasca (comarques amb més 1.000 establiments industrials) i, utilitzant com a font de documentació l'Idescat (web inclosa als materials d'estudi), ordena de més a menys els seus establiments d'empreses,...
tracking img