-En què consisteix el treball d'aquesta tasca:
Aquesta tasca és la segona fase d'un treball de camp que finalitzarà al final d'aquest mòdul i en el qual treballaràs a fons les activitats econòmiques en diferents comarques catalanes i la seva repercussió sobre l'espai urbà. En aquest segon lliurament, centraràs la teva atenció en l'estudi del sector secundari i més concretament a l'activitatindustrial. 
Dividirem aquesta tasca sobre la indústria a Catalunya en dues parts, una d'àmbit més general, en base al mapa dels establiments d'empreses industrials per branques d'activitats, i una altra centrada en una de les comarques proposades.
PRIMERA PART: (estudi del teixit industrial català)

Després d'haver estudiat els apunts de la unitat i més concretament la presentació del sectorsecundari, que acompanya als materials d'estudi, observa també, atentament la imatge del mapa de Catalunya, amb gràfics sectorials superposats, i contesta:
1. Digues el nom de les comarques que tenen més de 1000 establiments industrials.

Les comarques que tenen més de 1000 establiments industrials són:
Alt Penedès, Anoia, Bages, Osona,la Selva, Gironès i Segrià.
2. Molta gent creu que elsector industrial dominant a Catalunya és el sector tèxtil, però quins creus que són els sectors industrials predominants en l'actualitat?

El textil, sector antigament molt destacat, perd importància, i cada cop creixen més el sector alimentari, la fabricació de maquinaria i la metal·lúrgia.


3. A quin àmbit territorial es concentren la majoria d'establiments industrials?

La majoriad'establiments industrials a Catalunya es concentren principalment a la Regió Metropolitana de Barcelona ( Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme).

4. De quins recursos energètics disposa Catalunya? Són suficients per al desenvolupament industrial? Per què? (consulta els materials d'estudi i l'apartat "x saber-ne +" sobre recursos energètics de Catalunya) [continua]

Leer Ensayo Completo

Cite este ensayo

APA

(2013, 10). Sector industrial a Catalunya. BuenasTareas.com. Recuperado 10, 2013, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Sector-Industrial-a-Catalunya/40082371.html

MLA

"Sector industrial a Catalunya" BuenasTareas.com. 10 2013. 2013. 10 2013 <http://www.buenastareas.com/ensayos/Sector-Industrial-a-Catalunya/40082371.html>.

MLA 7

"Sector industrial a Catalunya." BuenasTareas.com. BuenasTareas.com, 10 2013. Web. 10 2013. <http://www.buenastareas.com/ensayos/Sector-Industrial-a-Catalunya/40082371.html>.

CHICAGO

"Sector industrial a Catalunya." BuenasTareas.com. 10, 2013. consultado el 10, 2013. http://www.buenastareas.com/ensayos/Sector-Industrial-a-Catalunya/40082371.html.