Sedueix-te per seduir

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1225 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Referència:
• Bach, E., Darder, P. (2002). Sedueix-te per seguir. Viure i educar les emocions. Barcelona: Edicions 62

Proposta de treball a partir de la lectura

1. Resumeix amb poques paraules el significat que donaries a l’expressió Sedueix-te per seduir.
El significat que jo donaria a l’expressió sedueix-te per seduir és que tenim que ser nosaltres mateixos els primers que ens hemd’agradar i crear-nos unes emocions i alhora motivar-nos per seduir-nos, per així, després poder transmetre aquestes emocions i seduir als altres, i convertir el nostre desig en una emoció i a la vegada transmetre-ho als altres.

2. Enumera els sis aspectes del procés del desenvolupament emocional i explica breument en què consisteixen.
Viu les teves emocions: per seduir als altres, primerens hem de motivar i després emocionar-nos amb les emocions. Aquestes emocions són naturals, ja que són emocions viscudes i compartides en la nostra infància envoltats per la nostra família i les seves emocions.

Coneix les teves emocions: com que les persones som tan diferents els uns als altres, de vegades no sabem expressar les nostres emocions, i de fer-ho, ho fem d’una manera que nos’estén. Primer de tot, les nostres emocions les hem de conèixer i alhora també hem de saber d’on vénen, per així entendre-les.

Regula i integra les teves emocions: regular i gestionar les nostres emocions ha de ser una tasca important, perquè de no ser així es podríem derivar conductes perilloses per a nosaltres i pels altres. Hi ha maneres de gestionar i controlar aquestes conductes com l’exercicifísic, la relaxació, el diàleg, etc.

Cultiva un estil afectiu propi: compartir les emocions i ser feliç depèn molt de l’afecte propi que cadascú té i de la comunicació amb el grup al qual pertany, perquè d’això dependrà la valoració pròpia de cadascú.
Conviu en harmonia: actualment la diversitat social i cultural és molt gran, el que dificulta la convivència. Aquesta dificultat latenim que compartir amb els altres buscant una manera intermèdia i amb molta concòrdia.

El projecte compartit: tenim el costum, gràcies a les nostres emocions, de fer-nos amics de les persones que ens causen bona impressió i de desfer-nos de les que pel contrari ens causen una mena d’inquietud. Tanmateix, busquem compartir aquestes emocions amb altres, també per un bé personal, i així estar méstranquils i segurs del què fem, i alhora estar més valorats i estimats pels altres.

3. Per què és tan important l’educació de les emocions?
Perquè tot ésser humà té la necessitat de socialitzar-se, i sense les emocions seria una cosa gairebé impossible. Per aquest motiu els individus tenim la necessitat d’evolucionar i desenvolupar-nos, eduquem les emocions per sentir-nos millor ambnosaltres mateixos i amb els altres, a més, educant les emocions podem valorar i saber interiorment el grau de satisfacció que tenim i poder transmetre’l als altres en la vida quotidiana.

4. Assenyala algun aspecte o expressió amb el qual et sentis especialment identificat o identificada. O, en aquell aspecte en el qual t’hi hagis vist reflectit o reflectida.
L’aspecte que m’ha sorprès, pel meudesconeixement, ha estat el fet de què primer t’has de convèncer a tu mateix i crear dins teu aquesta emoció que vols transmetre als altres, i així obtenir un benefici individual i després col·lectiu. També perquè el llibre té raó quan explica la importància que té crear una emoció i motivació en un mateix, per després transmetre-la als altres.

5. Realitza la teva aportació singular al “castell defocs artificials” del darrer capítol. Digues o redacta algun punt que et sigui important.
8. La meva major riquesa és l’altre.
Aquest punt l’he trobat molt similar a la meva vivència laboral actual, ja que si he triat aquesta carrera universitària als meus 37 anys d’edat ha estat per poder compartir amb els altres els meus coneixements i la meva companyia, perquè he trobat a faltar en...