Seergi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (489 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
6 Globalització a l’era de la tecnologia de la informació
Estar connectats o comunicats no significa que estem millor informats o que coneguem millor el que ens envolta. Els mitjans de comunicacióhan posat de manifest la seva capacitat d’influenciar-nos.
Comunicació i globalització
* Comunicació i negoci. Els mitjans de comunicació són un negoci, es troben sotmesos a les lleis del mercat.La seva prioritat són els beneficis econòmics.
* Comunicació universal. Els mitjans de comunicació tenen un radi d’acció universal, ens trobem davant de
* Comunicació i poder. Els mitjans decomunicació tenen un caràcter unidireccional; nosaltres com a receptors som passius i no podem interaccionar amb l’emissor, la qual cosa confereix a aquest una capacitat de pressió i imfluènciaquasi il·limitada
* Comunicació i realitat els mitjans de comunicació constitueixen la nostra finestra al món, s’han convertit en mecanismes de percepció de la realitat que ens envolta
InternetInternet és el més recent del mitjans de comunicació i a més l’únic interactiu, ya que a la xarxa de xarxes cadascun de nosaltres podem ser tant receptors com emissors.
Els efectes del mercat també hanestès la seva influència a la xarxa i el seu possible ús democratitzador es veu sotmès al poder del capital.
* Els gegants de les telecomunicacions s’aprofiten de les estructures que constitueixenla base de la Xarxa i en el se ús primen més els interessos comercials que no pas els educatius.
* Els països rics gaudeixen d’un accés a les noves tecnologies, mentre que als països pobres éspura ficció.
* Internet a esdevingut un element discriminador entre els ciutadans amb més mitjans econòmics i els que tenen menys recursos.

7 Ciutadania: poder econòmic i poder polític
Una altraglobalització
El mateix fet de viure en un món globalitzat fa que, com a efecte papallona, qualsevol cosa que passi en el planeta, tard o d’hora acabi afectant-nos a tots. Un món globalitzat ens...
tracking img