Segunda guerra mundial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2394 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)
1-Les causes de la segona guerra mundial :
* La politica expansionista de l’alemanya nazi : la primera consecuencia de l’acces de Hitler al poder va ser que el 1933 Alemanya va abandonar la societat de nacions que mostra al rebuig a l’orde internacional . Seguia als passos que anteriormente ja havia fet japo despres de atacar xina el 1931 . El 1935 italia vaseguir als seus pasos despres de ser condemnada per la invasio d’abissinia amb l’objectiu de crear un imperi colonial a l’africa . L’alemanya nazi va fer forjar el gran Reich i conquerir el seu espai vital va conseguir imposarse a Europa mitjançant els fets consumats cosa que va deixar sense desposta les potencies democratiques . 1935 Alemanya va dur a terme l’annexio del sarre despres de lacelebracio d’un plearmament de la societat alemanya va establir el servei militar obligatori i va crear una força area i el març del 1936 va iniciar la remilitaritzacio de Renania . Hitler havia infringit El tractat de Versalles .
* La feblesa de les democracias : La guerra civil espanyola va facilitar l’aproximacio entre Hitler i Mussolini perque a tots dos van donar suport als militars ques’havien insurgit contra la segona Republica i va ajudar decisivamente a forjar l’aliança politica del bloc feixista .L’octubre del 1936 es va formalitzar L’eix roma berlin i al cap d’un mes el japo va signar amb alemanya al pacte Antikomintern contra L’URSS. La guerra espanyola va mostrar la feblesa de les democracias que van decidir fer una politica de no-intervencio .
La gran bretanya va serl’abanderada de la politica d’apaivagament respecte a Hitler . No s’opsaria frontalmente a l’accio nazi . Chamberlain va aconseguir el beneplaçit de França en aquesta linia d’actuacio , aquesta politica permetia guanyar temps per intensificar la industria de guerra britanica en especiall la construccio de vaixells i d’avions i les innovacions tecnologiques con el radar . la politica de chamberlain vaser interpretada per hitler com una actitud de tolerancia envers el seu programa expansionista .
*L’anshluss i el primer expansionisme nazi : El març del 1938 les tropes alemanyes van ocupar austria i desper d’una intensa campanya de propaganda . Hitler va forçar un ferendum que va perpetre incorporar Austria al Reich . Va procedir a ocupar els sudets a Txecoslavaquia amb pretext que en aquestaregio hi vivien uns tres milions d’alemanys . Hitler va prendre la iniciativa politica va convocar els caps de govern de la Gran bretanya , Franca ; Italia a la conferencia Munic . Els reunits van aceptar l’occupacio alemanya dels sucedts i la seva integracio al Reich a Calvi de garanties de no-agressio en el futur sobre la resta de Txecoslavia . Semblava que la politica d’apaivagament haviapassat per alt el conflicte obert pero una altra agressio de Hitler contra Txecoslovaquia , la desaparicio com a Estat , Hitler va ennexar l’enclavament de memel mentrastant mussolini consolidava la seva presencia al mediterrani ocupant Albania abril del 1939 . Els dos caps van estrenyer la seva alianza politica i militar amb el pacte d’hacer devant ara si l’alarma de les democracies.
*L’esclar de laguerra a Europa : L’expansionisme nazi va ser Polonia pero Hitler era consient que enviar aquesta nacio podia provocar la reaccio occidental a causa de les aliançes que Polonia tenia amb frança , Gran Bretanya . Hitler va fer un acostanment Tactic a l’URSS a fi d’aconseguir-ne la neutralitat militar per si produia un coflicte occidental .
Els soviets veien amb preocupacio l’avanç Alemany i acausa de l’aillancionisme a que els sotmetien els paisos veien amb preocupacio l’avanç Alemany i a causa de l’aillacionisme a que els sotmetien els paisos occidentals . no esperaven rebre cap ajuda si els envairen . Stalin va aptar pel pacte Germanosivietic de no agressio . Permetia deixar de banda de momento el conflicte entre les dues potencies enemigues ideológicamente i políticamente i...
tracking img