Seleccion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (510 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
DESCRIPCIO DEL LLOC DE TREBALL
1) IDENTIFICACIÓ

Lloc analitzat: Enginyer de producció

Departament: Departament de producció

Ocupant del Lloc: Luis Gómez GarcíaDepèn del Lloc: Director de Fábrica

2) MISSIÓ

Planificació, gestió i control de processos, així com el desenvolupament de eines i equips necessaris per produir la major qualitatpossible dintre d’uns òptims criteris de productivitat

3) DIMENSIONS

3.1)Nombre de subordinats: Cap de línea i operaris

3.2) Pressupost operatiu

Pressupost global:4) NATURALESA I ABAST DE LA FUNCIÓ

4.1)Entorn : L’Enginyer de producció ha d’orientar les seves accions als problemes que deriven de les situacions canviants de l’entorn, planificaels canvis necessaris aquestes noves circumstàncies, en quant a costos i inversions, condicions ambientals i canvis en la legislació vigent; reorganitzar la planta i la empresa quan sigui convinent4.2) Relacions Internes: L’ enginyer de producció estableix relacions en equip i coordinació amb el director de fàbrica, el departament de ventes, cap de línea i operaris.

4.3)Relacions externes: L’ enginyer de producció manté relacions externes amb especialistes que puguin generar nous coneixements per tal d’innovar i actualitzar l’organització (I+D).

4.4) Problemàticadel lloc: L’ enginyer de producció assumeix una certa pressió per part de la direcció tècnica, administrativa i financera per aconseguir els majors índex d’eficiència econòmica i/o industrial.Problemàtica en les relacions interpersonals per l’actitud al canvi, l’enginyer ha de fomentar la transformació en el sistemes de producció i aquest fet no sempre resulta positiu per els altresmembres de l’organització

5) FINALITATS, FUNCIONS, RESPONSABILITATS

• Producció: referida a la organització, planificació i conducció operativa dels processos
de producció.
•...
tracking img