Selectivitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (938 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MANIFESTACIÓ PER UNA SELECTIVITAT JUSTA
16 de febrer de 2010 Plaça Sant Jaume (Barcelona), 12 h.

PREGUNTES I RESPOSTES
Què ha passat?
El Ministeri d’Educació ha tornat a canviar la normativa dela selectivitat a meitat de curs. Malgrat que el curs passat més de 6.000 estudiants es van veure perjudicats pel canvi de normativa, el Ministeri no ha donat resposta a les reclamacions delsestudiants, representants per l’AJEC, ni a les de la Generalitat de Catalunya que li demanaven el retorn provisional al sistema de quotes existent anteriorment. Aquest curs, doncs, els estudiants debatxillerat hauran de competir per les mateixes places universitàries que els estudiants de cicles formatius, uns havent d’examinar-se de la part obligatòria i l’optativa i els altres només de l’optativa. Iels estudiants de CFGS hauran de fer una selectivitat amb temari que no és del seu currículum i s’han enterat només 6 mesos abans d’haver-la de fer!

Com es calcularà la nota d’accés a la universitatdels alumnes de batxillerat?
Part comuna: 10 punts (60% nota mitjana del batxillerat + 40 % nota selectivitat part comuna). Part optativa: 4 punts (les dues millors notes dels exàmens de lesmatèries específiques).

Com es calcularà la nota d’accés a la universitat dels estudiants de CFGS?
10 punts (100 % nota mitjana del cicle). Sense selectivitat. Part optativa: 4 punts (les dues millorsnotes dels exàmens de les matèries específiques). Aquesta prova és comuna a la del batxillerat.

Què passava fins ara?
Hi havia el que es coneixia com a “sistema de quotes”: els estudiants de ciclesformatius tenien reservades entre un 7 i un 30 % de les places de cada carrera i per tant no competien amb estudiants de batxillerat per les mateixes places. D’aquesta manera, cada branca tenia el seupropi sistema d’accés. El Ministeri d’Educació considera que aquest sistema d’accés és perjudicial per a la Formació Professional. L’AJEC coincideix en que s’ha de fer un replantejament general de...
tracking img