Semi logaritmos

Páginas: 7 (1591 palabras) Publicado: 24 de febrero de 2011
NIF/CIF Identificació del Client Titular Domicili

38485510R 130754441 SR ENRIC GARCIA RIPOLL GV CARLES III 38 6 3 08028 BARCELONA BARCELONA

Número de Factura Data d'Emissió Data de Venciment Número de Pàgina

AU11-000114972 01/01/2011 01/01/2011 1 de 4

El seu compte bancari: 2013-0617-**-020013**** Càrrec al seu compte a partir del dia 17 de Gener *Dades bancàries ocultes per seguretatSR ENRIC GARCIA RIPOLL GV CARLES III 38 6 3 08028 BARCELONA BARCELONA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenció al client: 902 929 000 Web: ono.es --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El servei ONO3 que ha contractatinclou: • Telèfon Tot Inclòs: quota de línia i trucades a fixos nacionals (màx. 60 min/trucada) • Banda Ampla: quota mensual Internet 24h •Televisió ONO: quota mensual, lloguer del descodificador i accés a la televisió de pagament per visió · GOL TV

---------

---------

La informació que figura en aquest apartat té caràcter informatiu i no contractual

Serveis Facturats Quotes MensualsConsums

(€uros) 76,80 37,40

Total factura abans d'impostos Impostos Total factura
Vegeu detall al dors

114,20 16,82 131,02

Contractació serveis ONO: 902929020. Per a comunicacions per escrit: Ap. de Correus 317. 46080 València Atenció al client: 902929000. Cost màxim de la trucada desde Telèfon ONO (inclòs establiment) 0,452555 €. Cost d’establiment de trucada 0,092795 € i preu/min.0,071952 € tarifa normal i 0,042109 € tarifa mini, impostos no inclosos. Cableuropa, S.A.U. C/ Basauri 7-9, Urbanización La Florida, Aravaca, 28023 Madrid, CIF A-62186556. R.M. Madrid, T. 22913, L.0, F.120, S. 8ª, H.M-410376, Ins. 1ª

Número de Pàgina:

2 de 4

Quotes Mensuals
Concepte
ONO3: Telèfon Tot Inclòs + Televisió Extra + Banda Ampla 12 GOL TV Servei Seguretat Total Lloguer Cablemodemgratis

Data
01/01/11 - 31/01/11 01/01/11 - 31/01/11 01/01/11 - 31/01/11 01/01/11 - 31/01/11

Euros
61,90 14,90 GRATIS 0,00

Total Quotes Mensuals

76,80

Consums
Resum Consums
Total Consum Televisió Total Consum Telèfon

Euros
6,00 31,40

Total Consums

37,40

Detall d'impostos
Impost i Tipus Impositiu
IVA 18% IVA 8% (Televisió Digital)

Base Imposable (Euros)
76,8237,38

Quota (Euros)
13,83 2,99

Total Impostos
Els serveis i consums de Televisió Digital estan subjectes al tipus impositiu d'IVA del 8%; la resta de serveis estan subjectes al tipus impositiu d'IVA del 18%

16,82

Detall Consums
Detall Consum Televisió
Data

dg dl

5-des 13-des

Títol Recuérdame La saga Crepúsculo: Eclipse

Euros 3,00 3,00

Total Consum Televisió

6,00Detall Consum Teléfon
Consum Telèfon

Euros
31,40

Total Consum Teléfon

31,40

Detall de trucades fetes. Línia: 935349856
Data
dc dc dc dc dc dc dc

Número trucat
1-des 690395384 1-des 687807636 1-des 633488851 1-des 687807637 1-des 646287490 1-des 646287490 1-des 607895468

Destinació
Telefónica Mòbils Vodafone Mòbils Yoigo Mòbils Vodafone Mòbils Telefónica Mòbils TelefónicaMòbils Vodafone Mòbils

Inici
14:59:38 15:26:58 15:32:21 19:02:57 19:06:39 19:07:23 20:52:47

Durada Tarifa
26s. Normal 01m.38s. Normal 49s. Normal 29s. Normal 03s. Normal 01s. Normal 01m.54s. Mini

Import
0,228 0,444 0,338 0,237 0,159 0,153 0,492

Número de Pàgina:

3 de 4

Detall Consums
Detall de trucades fetes. Línia: 935349856 (cont.)
Data
dv dv dv ds ds ds ds ds ds dg dl dtdc dj dj dv dv dv dg dt dc dj dj dv ds ds ds ds ds dg dg dg dt dt dt dt dc dc dc dj dj dv dv ds dg dg dl dl dl dl dt dt dt

Número trucat
3-des 646287490 3-des 633488851 3-des 633488851 4-des 676205125 4-des 669118294 4-des 669118294 4-des 669118294 4-des 633488851 4-des 627112094 5-des 654373830 6-des 690395384 7-des 902307307 8-des 646287490 9-des 687807637 9-des 633488851 10-des 690395384...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Semi...
  • semio
  • SEMI
  • semi
  • Semio
  • semio
  • Semio
  • semi

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS