Ser dona en l'edat mitjana

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 32 (7922 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció 2

Europa a la Baixa Edat Medieval 4

Catalunya a la Baixa Edat Medieval 7

Dones 9

Educació femenina 10

El treball de les dones 11

Vida familiar 13

El dot 14

Dona i religió 15

Sant Boi a la Baixa Edat Medieval 17

Dones santboianes 20

Dones aristòcrates 20

Pageses 20

Monges 22

Serventes 23

Esclaves 24

Dones públiques25

Bruixes 26

Vídues 27

Altres professions 28

Bibliografia 30

GLOSARI DE TERMES 32

Introducció

L’elecció d’aquest tema, les dones a la Baixa Edat Mitja, va venir per la possibilitat de treballar amb informació extreta de la documentació existent a l’Arxiu Històric de l’Ajuntament de Sant Boi i de la parròquia del municipi, per persones, com Jaume Codina, que han estattreballant les fonts documentals existents a Sant Boi de Llobregat per poder configurar la població de Sant Boi des de la Baixa Edat Mitjana fins l’actualitat.

En un principi, vaig centrar el treball amb dues pubilles santboianes, una enfitèuta i l’altra remença, que havien estat documentades, però vaig trobar-me amb la dificultat de no tenir molt a dir sobre elles; aleshores vaig preferircentrar-me en les dones europees de la baixa Edat Mitjana i després concretar amb exemples de dones, amb noms i cognoms, de Sant Boi, de les quals les fonts estan plenes d’exemples.

La documentació que he trobat sobre la dona medieval és extensa, però hi ha poca varietat d’informació. Així he pogut trobar dades sobre les dones medievals però en un sentit general sense tenir concrecions. Es trobenmoltes dades de dones aristòcrates, però parlant sobre l’amor cortès, sobre pageses, però en relació a les tasques de l’home; tot això es deu a què les fonts trobades acostumen a parlar des del punt de vista de l’home i el que sabem de la dona és a través de contractes mercantils, capítols matrimonials, i altres menes de documents, però mai per manifestacions fetes per les dones.

Per finalitzar,tan sols dir que el treball realitzat no té res a veure amb el concepte inicial que m’havia plantejat i que l’he anat modificant en base a la informació que he anat extraient de la bibliografia presentada.

Europa a la Baixa Edat Medieval

El període d’expansió econòmica que va caracteritzar els segles XII i XIII es va veure bruscament interromput a mitjan segle XIV pel que es coneix amb elnom de crisi de la Baixa Edat Mitja.

La crisi demogràfica es va originar amb el trencament de l’equilibri entre una població en creixement i una producció d’aliments estancada, que no podia crèixer dins l’estret marc de l’agricultura senyorial. Ja des del final del segle XIII les crisis agràries es van succeir: la producció de cereals era insuficient, els preus agrícoles s’apujaven, i s’estenienla fam, la misèria i la mortandat entre les classes més humils. L’afebliment de les reserves va preparar el terreny perquè dos factors externs, la guerra i les epidèmies de pesta, provoquessin una veritable catàstrofe demogràfica.

La gana dels anys 1315 a 1317 va infligir, a grans zones d’Europa, una gran mortandat entre la masa de població famèlica. En alguns països d’Europa, condicionsclimàtiques desfavorables –hiverns llargs, estius plujosos i grans inundacions- van provocar als anys anteriors a 1315, males collites. Per a la població europea, molt pitjor que la gana de 1315-1317 va ser la Pesta de mitjans del segle XIV. La violenta disminució demogràfica ocasionada per la pesta negra a partir de 1348, i les successives epidèmes que van minvar la població, no van fer sino endarrerirl’umbral de saturació demogràfica, sobretot a la Itàlia del nord i l’Europa central i septentrional, gràcies a l’augment de la capacitat de béns de primera necessitat i a una millora, dels mateixos, en la distribució de la població.

El creixement europeu es va aturar entre finals del segle XIII i els primers anys del segle XIV al no augmentar al mateix ritme els recursos i la població. La...