Servei a domicili

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5194 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROJECTE D’INTEGRACIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE LA
DEMANDA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

1. Justificació del Programa

En les últimes dècades la població del nostre país a sofert considerables canvis, de la transició demogràfica cap a l’envelliment, l’augment de la esperança de vida, la reducció de la taxa de natalitat i la milloria general de les condicions de salud una de les més importants,ocasionant la transformació de la piràmide poblacional on veiem augmentada la població de majors de 65 anys.
En termes generals la tercera edat s'emmarca en el cessament de l’activitat laboral i/o a la disminució de les activitats tant de la llar com de les activitats autonomia física i mental, en la disminució dels recursos econòmics i en la aparició de patologies múltiples i em la pèrduaprogressiva dels éssers estimats. Degut aquest canvi de vida en molts casos s'enfronten a la disjuntiva de resoldre les necessitats bàsiques.

Conservar les persones grans en el seu domicili es una de les opcions fonamentals del nostre programa d’atenció, per evitar la sagragació, el no permetre aïllar-los en un món d'escassos contactes i en la resta de societat, protegint la seva independència iintegració social.

L’objecte final del nostre projecte serà aconseguir la integració global de les persones per prevenir i atendre problemes familiars i socioeconòmics entendre altres que puguin anar sorgint a la familia Sánchez Font

El programa d’integració social que presentem, pretén cobrir les necessitats de la família Sánchez Font incorporant un conjunt d’actuacions que intentin aconseguiruna atenció integral i de confort.

La sra. Francisca Sánchez Font presenta degut a la seva malaltia de Parkinson entre altres sintomes unes carències que li han anat creant una disminució del seu grau d’autonomia dificultant així l'execució de les activitats bàsiques de la vida diària.
El nét de la sra Francisca en Pau Giménez Garcia té diagnosticada una paràlisis cerebral causada percomplicacions en el part.

Arrel de la demanda d’atenció domiciliaria de la família Sánchez Font causada per la problemàtica ja esmentada, proposarem una serie d’objectius per a dur a terme una millora i una total integració bio-psico-social de la sra. Sánchez i del seu nét.

2. Marc conceptual

Delimitació de termes i conceptes
Importància de la dimensió sociopersonal
Origen idesenvolupament
Models teòrics en l'estudi de la dimensió sociopersonal
Espai en la construcció de la dimensió sociopersonal

Servei d'atenció a domicili (SAD)

Servei d'atenció a domicili (SAD), nom de l'empresa del servei Ben Cuidat, integrat per un equip multidisciplinar per tractar de forma individualitzada les demandes dels diferents usuaris que necessitin d'un conjunt d'accions i recursos,estudien cada cas de manera personal i establin un pla de treball adaptat per a cada client. Es dur a terme a la llar de les família amb manca d'autonomia personal, problemàtiques o dificultats familiars concretes . Amb les accions que desenvolupa el servei, es vol mantenir les persones en el seu medi en les millors condicions de vida al màxim de temps possible.

Objectiu específic del servei, dedonar assistència a les persones amb dependència, sense tenir en compte ni l'edat ni l'estat físic, oferint també un ajut a la família.

Serveis que realitzem:

• Servei a les persones
• Servei d'auxiliars
• Servei de cura de la llar
• Serveis tècnics
• Serveis especialitzats
• Servei consultoria en orientació i assessorament

A qui va adreçat:

• Personesgrans amb problemes per a les activitats d’higiene, alimentació, dutxes ...

• Persones amb malalties cròniques, degeneratives, recent operades ...
• Persones que no poden atendre tasques de la llar: neteja, planxa, costura, petits manteniments ...
• Tractaments de rehabilitació establerts per un metge
• Acompanyaments a visites mèdiques, passejades, acompanyar a la compra,...
tracking img