Sexisme a l'escola

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3767 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ
El nostre projecte tracta del sexisme, el qual és un tema de gran interès, d’actualitat i molt important, ja que es pensa que s’ha avançat molt respecte aquest problema. Amb aquest projecte intentem analitzar i comprovar si realment el sexisme s’ha solucionat o encara hi ha discriminació i diferenciació de gènere.

La nostra investigació està dividida en diferents parts. La primeraés una introducció per ubicar-nos, ja que parlem de la tipologia d’escoles que hem observat i les seves característiques principals, també consta d’un marc teòric per ubicar-nos en el concepte de sexisme durant el temps, l’evolució durant els anys fins a l’actualitat. Seguidament, trobem la part d’observació on es reflexa el paradigma que utilitzem i el model de pauta d’observació que hemutilitzat cadascú de nosaltres, els avantatges i inconvenients; i la validesa i fiabilitat d’aquest instrument. A continuació, hem analitzat les dades observades i n’hem fet una reflexió sobre els resultats que hem obtingut.

Per acabar, hem fet un apartat de conclusions sobre el nostre projecte i una valoració del funcionament del grup.

1

ANÀLISI DELS CONTEXTOS ESCOLARS DEL GRUP


EscolaBressol Pública Oreneta de Sant Feliu de Guíxols

En aquesta escola bressol podem trobar nens de P0 fina a P2. Està ubicada en zona superior de poble, amb això vull dir que no es troba al centre de la població. El barri té el nom de “Vilartagues”, en ell viuen famílies de classe treballadora que són majoritàriament de classe baixa, encara que també hi han de classe mitja. És el barri on es pottrobar més immigració de la població, tant pel que fa a la gent que bé de la resta d’Espanya com els que venen de la resta de països món. A prop hi ha la mesquita on es troben els que practiquen la religió de l’Islam. És un barri de diversitat cultural, tant pel que fa als idiomes, com les tradicions, com les religions, els colors, les olors...


Escola El Far d’Empordà

És una escola rural,catalogada dins la ZER Canigó. Hi ha una cinquantena d’alumnes a l’escola, de P3 a sisè de primària. Majoritàriament alumnes del poble, hi ha un baix índex d’immigració. El Far d’Empordà és un poble situat a pocs quilòmetres de Figueres, capital de l’Alt Es troba en un barri que porta el mateix nom que l’escola, on les famílies són de classe mitja i on hi conviuen Empordà. És un poble on abunda laramaderia i l’agricultura.


Escola Quatre Vents de Blanes

Aquesta escola és un centre públic de doble línia des de P3 fins a 6è, amb quasi 480 alumnes. Està ubicat a Blanes, un poble de costa, en què predomina el sector de serveis i la pesca. Es troba en un barri que porta el mateix nom que l’escola, on les famílies són de classe mitja i on hi conviuen diverses cultures. Tot i que, l’índexd’immigració no és gaire alt.

2Escola Madrenc de Vilablareix

És una escola on s’imparteix educació infantil i primària, hi trobem infants des de P3 fins a 6è de primària. És una escola pública que està ubicada en un poble anomenat Vilablareix, un municipi de la comarca del Gironès. L’escola s’anomena “CEIP Madrenc”, les famílies són de classe mitja majoritàriament i la immigracióés molt baixa. Hi ha famílies que són i viuen al poble i n’hi ha d’altres que no ho són, però que hi tenen família vivint al poble.

3

JUSTIFICACIÓ DE L’OBJECTE D’OBSERVACIÓ. MARC TEÒRIC
 Definició de sexisme

S’entén per sexisme la ideologia basada en les diferències entre les persones per raons de gènere. Majoritàriament de l’home en contra la dona. El sexisme es basa en l’hegemonia delshomes i en totes aquelles creences que la suporten i la legitimen.

Per exemple, si un noi diu que no vol saltar a corda perquè és un joc de nenes, el rebuig de l’acció no obeiria a una elecció personal lliure entre totes les possibilitats de joc, sinó a la desvalorització social i cultural d’una activitat que generalment és desenvolupada per noies. Si el noi en qüestió decidís saltar a...
tracking img