Sicobiologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (469 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
REAL DECRETO 1201/ 2005

1-Quin és l’objectiu d’aquest Reial Decret?

L’objectiu d’aquest decret és fonamentar les normes aplicables per a l’auspici dels animals utilitzats en experimentació ialtres fins científics, incloent la docència.

2-Quins aspectes es regulen?

El Decret pretén regularitzar mitjançant el principi de les tres erres: la reducció del nombre d’animals emprats per al’experimentació, el refinament pel que fa al tracte amb aquests evitant procediments que afecten a la seva salut i, finalment, el reemplaçament de les tècniques utilitzades per altres que puguen aportarel mateix nivell d’informació.

3-Quin tipus de centre és el laboratori de Psicobiologia de la Nostra Facultat?

El laboratori de Psicobiologia de la nostra Facultat és un centre d’usuaris jaque s’utilitzen animals de cria o bé procedents de centres subministradors per als estudis que es duen a terme. A més, es disposa de les pertinents instal·lacions i equips apropiats.

4-A que estàdedicat el capítol IV ? Resumeix els punts més importants.

El Capítol IV es dedica a l’explicació dels procediments que s’han de dur a terme alhora de realitzar una investigació. Aquests han deseguir com s’ha assenyalat anteriorment, el principi de les tres erres, la no utilització de gats i gossos rodamóns ni aquells en perill d’extinció, tampoc amb fins de formació i educació en centresd’ensenyança no superior. S’obliga a més, la comunicació a l’autoritat competent dels procediments a seguir i de qualsevol modificació, de la utilització d’anestèsies i analgèsies per tal de minvar eldolor causat a l’animal i finalment la decisió de sacrificar-lo o no.

5-Categories professionals.

Categoria A: personal dedicat a la cura dels animals; Categoria B: personal que du a terme elsprocediments; Categoria C: personal responsable per a dirigir o dissenyar els procediments; Categoria D: personal especialista en ciències de l’animal d’experimentació amb funcions d’assessorament...
tracking img