Sigmund freud

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (484 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Sigmund Freud (Moravia 1856 – Londres 1939), neuròleg i psiquiatre austríac, va ser el fundador de la psicoanàlisi. Des del 1860 residí a Viena on es doctorà a la universitat, investigà la fisiologiadel sistema nerviós i descobrí els efectes anestèsics de la cocaïna; es dedicà a la neuropatologia. El 1885 estudià a París l’aplicació de la hipnosi en el guariment de la histèria i el 1899 ho feutambé a Nancy. El 1887 es casà amb Martha Bernays amb la qual tingué tres fills i tres filles.
Freud ha innovat en dos camps. Va desenvolupar una teoria de la ment i la conducta humana, i una tècnicaterapèutica per a ajudar a persones malaltes mentals. Molta gent afirma estar influenciada per un però no per l'altre camp.
Freud va innovar en una nova teoría, La teoría de la personalitat que esbasava en tres parts:
1. L'allò
Segons la concepció Freudiana de l'estructura de la personalitat, l'allò és l'element més primitiu d'aquesta. Quan una persona neix, tan sols està dotat d'allò, queés totalment inconscient,irracional i el dipòsit on es troben les nostres pulsions. Aquestes últimes les podríem definir com energies o motivacions que tenen el seu origen en una necessitat biològica ila seva finalitat és suprimir aquesta tensió creada amb la satisfacció que busquen per poder tornar a l'equilibri inicial.
2. El jo
Un segon element al qual Freud fa referència és el jo. Aquestúltim sorgeix de la modificació parcial de l'allò sota les influències i estímuls que rep del món exterior. A mesura que la persona creix, el jo es va enriquint amb les experiències i aprenentatges queva acumulant, i que li permeten adaptar-se a aquest món.
3. El superjo
Aquest element integrant de la personalitat el podríem equiparar amb el paper que desenvolupa la societat sobre lespersones. És l'encarregat de reprimir i controlar les pulsions, i podríem dir que és el fruit de la pressió social imposada sobre les persones. Es forma a través de l'educació de la persona que inclou...
tracking img