Sistema respiratori i el tabac

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (687 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTIVITAT 1

Què hi ha dins una cigarreta ?

Una cigarreta conté nicotina, que és un alcaloide que actua en el sistema nerviós ( cada cigarret en conté uns 2 mg ), monòxid de carboni que és ungas tòxic (es troba en una concentració d’un 2-6% en el fum d’un cigarret ) i una sèrie de substàncies agrupades de la següent manera:
• Els elements denominats com a cancerígens absoluts, que són elsaminoàcids aromàtics i nitrogenats, benzopirè, benzoanticè, metilcolantrè i metalls tòxics.
• Les substàncies cocancerígenes: fenol, cresol i alguns àcids grassos.
• Una sèrie de substànciesirritants: acetaldehid, acroleïna, amoníac, formaldehid, àcid cianhídric i òxids de nitrogen.

ACTIVITAT 2

És igual l’aire inspirat i l’expirat?

No, l’aire inspirat sol tenir sempre una quantitatmés elevada d’oxigen.

Comenteu la composició (de l’aire inspirat i l’expirat) en relació amb la funció del sistema respiratori.

La funció del sistema respiratori és permetre l’entrada d’oxigen alcos i permetre la sortida del diòxid de carboni.

Un cop l’oxigen inspirat arriba a la sang i posteriorment a les cèl•lules te lloc la combustió cel•lular. Aquest fenomen produeix substancies dedeixalla (diòxid de carboni) que seran expulsades a l’exterior per l’expiració.

La composició de l’aire inspirat sol ser:

• 20,94% Oxigen

• 0,03% Anhídrid carbònic

• 79,03% Nitrogen i altresgasos

• Molt poc vapor d’aigua

La composició de l’aire expirat sol ser:

• 16,30% Oxigen

• 4,0% Anhídrid carbònic

• 79,70% Nitrogen i altres gasos

• Bastant vapor d’aigua

ACTIVITAT3

El conte : Els maldecaps d’ en Pol va obtenir el primer premi de la campanya “ El tabac, ben lluny “.Després de la seva lectura imagina que han passat 10 anys . Ara en Pol és un adultfumador o exfumador .
Cal que escrigueu les preguntes de dues entrevistes una per a fumadors i una per a exfumadors per tal de poder comparar clarament la seva salut (els aspectes físics,...
tracking img