Sistema d'aparcament automatitzat

Páginas: 54 (13362 palabras) Publicado: 29 de marzo de 2011
S.A.A.

(Sistema d’Apacament Automatitzat)

Roger U.F.

xavier t.o.
03/06/2004

INDEX

Objectius del projecte .............................................................................................4

ANtecedents...................................................................................................................4

Explicació del sistema S.A.A....................................................................................5

ELEMENTS NECESSARIS

CAIXA DE VELOCITATS AUTOMÀTICA.................................................................11

DIRECCIONS ELÈCTRIQUES................................................................................20

DEFINICIÓ DEL SISTEMA ANTIBLOCATGE DE LES RODES..............................27CAN-Bus..................................................................................................................36

ACCELERADOR ELECTRÒNIC..............................................................................40

SENSORS................................................................................................................51

CONDICIONS DEFUNCIONAMENT.................................................................................55

SIMULADOR.......................................................................................................................59

CONCLUSIONS..................................................................................................................84AGRAIMENTS....................................................................................................................85

Objectius del projecte

La nostra intenció al iniciar el projecte consistia en realitzar un sistema d’automatització d’un vehicle fent servir la tecnologia existent en el mercat. Mitjançant el conjunt de cada un d’aquests elements construirem un sistema que calcularà la trajectòria idònia per realitzar unamaniobra perfecte, ràpida i a la primera i la portarà a terme. Amb aquest sistema donaríem un gran pas cap a la automatització de l’automòbil.

ANtecedents

Aquest projecte respon a un problema evident dels usuaris de l’automòbil: La maniobra d’aparcament.
Aquesta maniobra és la que requereix més tècnica als conductors i suposa un mal tràngol greu als conductors novells. A més molt sovinttrobem conductors que col·lapsen el trànsit pel simple fet que son incapaços d’aparcar correctament el seu vehicle o vehicles aparcats de forma incorrecte a sobre la borera o excessivament separats d’aquesta. Per aquests motius em cregut que es necessària la implantació del sistema S.A.A..

Explicació del sistema S.A.A. (Sistema d’aparcament Automatitzat)

Explicació del sistema S.A.A. (Sistemad’aparcament Automatitzat)

Aquest sistema consisteix en que el vehicle automàticament realitza la maniobra d’aparcament. Fent servir components d’última generació que ja son en el mercat, aconseguint que el vehicle aconsegueixi una maniobra perfecte en el menor espai possible. Aquests dispositius son :

- Accelerador electrònic.(gasolina i diesel)
- Canvi automàtic i convertidor de par.- Sistema de frenada.
- Sensors.
- CAN-Bus.

Aquests elements els explicarem a continuació. Cada un d’ells substitueixen els elements mecànics mitjançant l’electrònica, automatitzant així el sistema. Podem dir que no es el conductor que porta el vehicle, el conductor únicament genera unes senyals electròniques i elèctriques que son captades per el veritable conductor lescentraletes electròniques.

Cada un dels elements anteriors es un peça clau dintre el S.A.A i treballant conjuntament faran que el conductor es desentengui de la maniobra d’aparcament.

Principi de funcionaments:

L’S.A.A. disposa d’una centraleta pròpia interconectada al CAN-Bus que gestiona totes les senyals d’entrada interpretant-les i desprès de realitzar els càlculs corresponents efectua la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Sistema De Sistema
  • Sistema
  • Sistemas
  • Sistemas
  • Sistemas
  • Sistemas
  • Sistemas
  • Sistemas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS