Sistemas operatibos

Páginas: 9 (2243 palabras) Publicado: 3 de marzo de 2012
4t d’ESO OPTATIVA Curs 2011-2012

SISTEMES OPERATIUS i D’EMMAGATZEMATGE
Els sistemes operatius i els d’emmagatzematge són eines que utilitzem diàriament i que es fan imprescindibles actualment. Els sistemes operatius fan que l’ús i la configuració dels ordinadors cada cop siguin més senzills, i els sistemes d’emmagatzematge ens ajuden a desar cada dia més informació en format electrònic, comara les nostres fotografies, vídeos, treballs, etc. Per dirigir les operacions que fa el maquinari cal disposar d'un conjunt d'instruccions lògiques. Anomenem software o programari el conjunt d'instruccions que l'ordinador entén i que li serveixen per resoldre els diversos problemes que se li plantegen (escriure un text, crear un dibuix, visualitzar una pel·lícula, etc.). El programari bàsic quepermet que l'ordinador desenvolupi les funcions elementals és el sistema operatiu (SO), que és necessari per al funcionament de la resta dels programes, també anomenats aplicacions. Sistema operatiu és un conjunt d'instruccions que regulen el funcionament de l'ordinador. Tots els ordinadors necessiten tenir instal·lat un sistema operatiu.

EL SISTEMA OPERATIU
Perquè un ordinador funcioni calhaver-hi instal·lat un sistema operatiu. El sistema operatiu és el programa bàsic, i les seves funcions són les següents: Coordinar el treball de la computadora. Organitzar els documents i les dades, que reben el nom genèric de fitxers, i desar-los als sistemes d'emmagatzematge.

1

4t d’ESO OPTATIVA Curs 2011-2012

Determinar l'aspecte gràfic de la pantalla. Tot i que hi ha diferències enl'aspecte gràfic dels sistemes operatius, avui dia tots es controlen amb facilitat gràcies al ratolí, que permet assenyalar amb el cursor els elements que es visualitzen a la pantalla. Actualment, moltes aplicacions es desenvolupen per funcionar amb diversos sistemes operatius. No obstant això, cal tenir en compte que l'aplicació que un fabricant subministra per a un sistema operatiu no es podràutilitzar en un altre de diferent. Aspecte gràfic

-Les funcions bàsiques del S.O són:  La gestió de processos: és el que s’encarrega de gestionar els recursos utilitzats per a cada procés, com ara el temps d’utilització de la CPU, la quantitat de memòria, els diferents arxius que necessita i els dispositius d’entrada i sortida. La gestió de memòria: assigna memòria entre els diferents processos idispositius E/S connectats. Quan acaba un procés, allibera la memòria que utilitzava i la posa a disposició d’altres processos. **Procés és qualsevol servei o aplicació que s’està executant.  Suport al sistema d’arxius: Per emmagatzemar la informació de forma permanent, utilitzem dispositius d’emmagatzematge de la informació, com per exemple les unitats de disc. El S.O proporciona un sistemad’arxius que ens permet crear i eliminar arxius i directoris. Sistema de comunicacions: és el que controlà l’enviament i la recepció dels diferents dispositius. Sistemes de seguretat: són aquells sistemes que fan que el S.O no es malmeti. Intèrpret d’ordres: és el que fa que el S.O i l’usuari es puguin comunicar. Sistema d’entrada i sortida: és el que gestiona els diferents perifèrics.   ELS SISTEMES OPERATIUS MÉS UTILITZATS WINDOWS desenvolupat per Microsoft. És el més estès en l'àmbit domèstic i en les seves diferents
versions: Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Millenium, Windows XP, Windows vista, Windows 7

2

4t d’ESO OPTATIVA Curs 2011-2012

Sistema operatiu Mac OS, desenvolupat per Apple Computer. Es fa servir, sobretot, per a
feines dedisseny, edició de vídeo, música i arts gràfiques.

Versions:
10.0 “Cheetah”, 10.1 “Puma”, 10.2 “Jaguar”, 10.3 “Panther”, 10.4 “Tiger”, 10.5 “Leopard”, 10.6 “Snow Leopard”,10.7 “Lion”

3

4t d’ESO OPTATIVA Curs 2011-2012Sistema operatiu Linux, creat per Linus Torvalds. Es tracta d'un sistema operatiu de codi
obert: el seu ús és gratuït i no s'ha de pagar per utilitzar-lo...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Sistema Operatibo
  • HISTORIA DE LOS SISTEMAS OPERATIBOS
  • Sistemas operatibos Ubuntu
  • Sistemas operatibos
  • Sistema De Sistema
  • Sistemas
  • Sistemas
  • Sistemas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS