Sociales postguerra

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (271 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXERCICIS TEMA 1.

- Documents 14 Les manufactures d´indianes pàgina 36-37

1.- Explica de quins tipus de documents i fonts històriques tracta.
2.- Analitza la informació que proporcionen elsdiferents documents d´ aquesta activitat.
3.- Explica el significat dels següents conceptes: manufactures, indianes i agremiats.
4.- En quin context històric es situen els anteriors documents.5.- Elabora una explicació sobre com era l´economia a Espanya al segle XVIII i quins van ser els canvis més importants que es van produir a Catalunya.
6.- A partir de la informació que dóna el Bande l´Ajuntament de Barcelona, cerca un plànol de com seria Barcelona al segle XVIII, i quines eren les condicions de vida de la població a les fàbriques i en la ciutat.

- Documents 1 pàgina 60, 6de la pàgina 63, 2 de la pàgina 87 i 4 de la pàgina 89

1.- Explica de quins tipus de documents i fonts històriques es tracten.
2.- Què és una Constitució?
3.- Explica breument en quin contexthistòric van ser elaborada cadascuna de les constitucions anteriors. (Pot servir-te d´ajuda l´eix cronològic que has d´haver elaborat)
4.- Amb els documents de les anteriors constitucions elaborauna graella semblant i més ampla que la que tens a continuació indicant l´article o articles on s’hi fa referència a cada apartat, i resumeix i explica què signifiquen ( davant de cada fila heu deposar cada constitució i al final la valoració o com es qualifica cadascuna):

5.-

|Tipus de sobirania |Forma de |Drets reconeguts |Respecte els |RelacióEsglésia-estat|Sufragi |Organització poders |
|sobirania |govern | |poders | || |
| | | | | | |...
tracking img