Sociales

Páginas: 6 (1494 palabras) Publicado: 3 de mayo de 2010
1. Expansió i depressió econò mica (1918-1939)
Entre els anys 1924 i 1929 hi va haver un període de prosperitat econòmica. Aquest període rep el nom de prosperity.El 1929 va començar un període de depressió o crisi econòmica.Les seves conseqüències socials i polítiques van ser molt greus.1.1. El crac del 29 i la gran depressió
El 24 d’octubre de 1929 el valor de les accions de la borsa de NovaYork va caure en picat. Tothom volia vendre les seves accions. Molts bancs van fer fallida.Aquests fets s’anomenen el crac del 29.Al mateix temps, les empreses omplien els seus magatzems de productes que no podien vendre.
Davant d’això van començar a acomiadar treballadors o van haver de tancar.Es va iniciar així un període de depressió que no va acabar fins al 1939.1.2. La depressió a Europa.La depressió econòmica que va començar als Estats Units també va arribar a Europa.Les seves conseqüències al continent europeu van ser les següents:
- Va provocar l’augment de l’atur i de la pobresa entre els treballadors i la ruïna a les classes mitjanes.
- Les vagues, les manifestacions i els actes de violència van esdevenir habituals.
- Molts treballadors van mirar amb simpatia el modelpolític de la Unió Soviètica.
- Les classes mitjanes van donar suport a governs dictatorials com el feixista o el nazi.
2. L’URSS durant el perí ode d’entreguerres (1921-1939)
Des de l’any 1924 l’URSS va ser dirigida per Stalin. En el període d’entreguerres l’URSS va viure dues fases:
- La Nova Política Econòmica (1921-1927).
- La planificació centralitzada a partir de 1928.
2.1. Primera etapa:la Nova Política Econòmica (1921-1927)
Després de la Primera Guerra Mundial l’URSS estava econòmicament desfeta.Per superar la situació, es va impulsar la Nova Política Econòmica (NEP).La NEP va afavorir l’existència de petites i mitjanes empreses privades. El seu balanç va ser positiu i va durar fins al 1927. Va permetre que molts pagesos i petits i mitjans propietaris s’enriquissin.2.2. Segonaetapa: la planificació stalinista (1928-1941)L’any 1928 Stalin va posar fi a la NEP.Primer va col·lectivitzar les terres i va crear cooperatives o les va convertir en granges de l’Estat. Molts camperols s’hi van oposar i van ser deportats.Durant aquests anys, la fam es va estendre per molts indrets. En segon lloc, va estatalitzar les empreses industrials privades. Va donar prioritat a la indústriapesant i a la d’armament. La producció industrial gairebé es va triplicar.Però Stalin va governar com un terrible dictador i va empresonar o eliminar els que criticaven la seva política.3. El descrè dit de la llibertat: dictadura i feixismes 3.1. Els problemes polítics del període d’entreguerres Els acords del tractat de Versalles van estendre entre els alemanys la sensació d’humiliació. A més,mentre que alguns alemanys s’havien enriquit amb la guerra, els antics soldats vivien en la pobresa i no es van sentir recompensats pels seus sacrificis.Aleshores una part dels alemanys van donar suport a partits i sindicats comunistes i una altra part, a un nou model polític: el feixisme. El feixisme va ser un moviment polític i social totalitari, antiliberal, antimarxista i molt nacionalista. Elfeixisme va arribar al poder a molts països, entre els quals destaquen Itàlia i Alemanya.3.2. El feixisme italià (1922-1945)Acabada la Primera Guerra Mundial, Itàlia va patir una crisi econòmica molt dura. Els sindicats i partits d’esquerra van demanar millores i van ocupar terres i fàbriques.En aquest ambient va aparèixer Benito Mussolini, que fundà el 1919 el Fasci italiani di combattimento.Aquest moviment, format pels perjudicats per la guerra, va atacar els grups d’esquerra i els sindicats.Més endavant es va convertir en el Partit Nacional Feixista.L’any 1922 el rei d’Itàlia encomanà a Mussolini el govern.Aleshores va concentrar tot el poder en les seves mans i va començar a perseguir als altres partits. Itàlia es va convertir en una dictadura i Mussolini va esdevenir Duce, cap de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Lo Social y Lo No Social
  • Sociales
  • Social
  • Sociales
  • Social
  • Social
  • Sociales
  • Sociales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS