Sociales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1398 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Unitat 4. L’activitat industrial.

1.L’activitat industrial
Consisteix a transformar matèries primeres en productes elaborats per consumir-los o en productes semielaborats que s’utilitzen en altres productes industrials. Les matèries primeres són recursos de la natura per utilitzar-los en productes industrials. La indústria s’inclou en el sector secundari.
Els elements del procés industrialFan falta sis elements bàsics: les matèries primeres, energia, màquines, mà d’obra, el capital i la fàbrica.
Tipus d’indústries
a)Segons la destinació dels productes fabricats:
-La indústria pesant: produeix béns necessaris per al funcionament d’altres indústries.
Les indústries pesants poden ser de dos tipus:
Bàsiques: que elaboren productes que són matèries primeres d’altres industries.Béns d’equipament: transformen els productes anteriors en altres que serveixen de maquinaria per a altres industries.
-La indústria lleugera o béns de consum: Elabora productes acabats aptes per consumir-los.
b)Segons el nivell tècnic:
-La indústria punta: utilitza treballadors amb molta formació. Dedica molts diners a investigar.
Activitats
-Defineix activitat industrial.
Consisteix atransformar matèries primeres en productes elaborats per consumir-los o en productes semielaborats que s’utilitzen en altres productes industrials.
-Quins elements són necessaris per a l’activitat industrial?
Les matèries primeres, energia, màquines, mà d’obra, el capital i la fàbrica.
-Quines diferències hi ha entre indústries de béns d’equipament i les de béns de consum?
Que la indústria lleugeraté els productes acabats i aptes per consumir-los i els béns d’equipament transformen els productes anteriors en altres que serveixen de maquinaria per altres indústries.
-Classifica:
Joguina, grua, televisor, plàstic, barra de ferro, medicina, xip d’ordinador, iogurt.
Indústria bàsica: plàstic, barra de ferro.
De béns d’equipament: xip d’ordinador, grua.
Lleugera: joguina, televisor,medicina, iogurt.
-Quin tipus d’indústria requereix més inversions? Quin tipus d’indústria consumeix més matèries primeres i energia?
La pesada perquè son les que necessiten més recursos naturals, que cada vegada són més cars. La pesada perquè necessita moltes més matèries primeres i energia que les altres indústries.
2.La localització industrial
Per decidir on situar una fàbrica o una zonaindustrial, cal fer-se unes quantes preguntes:
-És a prop de les fonts d’energia i de les matèries primeres?
-Quant cobren als treballadors, molt o poc?
-El preu del sòl és alt o baix?
-Hi ha bones carreteres, ferrocarrils?
-Hi ha centres d’investigació?
-Es paguen molts impostos?
-Les lleis sobre medi ambient són estrictes?
Activitats
Jo triaria una fàbrica tèxtil a sud- Àfrica. Perquè elstreballadors no tenen que cobrar massa el preu del sòl es baix, però tampoc hi ha gaires carreteres i les que hi han no son gaire bones. No es paguen gaire impostos i les lleis del medi ambient no són gaire estrictes. A Àfrica no hi han fàbriques tèxtils.
3.La deslocalització industrial
Vol dir traslladar tota o una part d’una empresa a un altre país. Això passa als països desenvolupats, on lesempreses marxen cap a altres països on els
treballadors guanyen menys, menys impostos i els controls mediambientals són menys estrictes.
A Espanya, entre el 1990 i el 2004 hi van haver 130 casos de deslocalització en sectors com el tèxtil, el del calçat, etc.
Activitats
-Quin continent es el més atractiu per als processos de deslocalització?
A Àfrica.
-Per què les empreses marxen cap aaltres països?
Perquè així no els hi té que pagar tants diners als treballadors i guanyar més diners.

4.La industrialització al món.
Les quatre zones més industrials del món són: els Estats Units, la Unió Europea, el Japó i el sud-est asiàtic.
Els Estats Units són la primera potència industrial. Tenen molts recursos naturals, molts diners, un nivell tecnològic alt i bones infraestructures....
tracking img