Sociales

Páginas: 7 (1574 palabras) Publicado: 14 de febrero de 2013
1)
Comarques amb menys de 25.000 ha
-Pla de l'Estany.
-Maresme.
-Barcelonès.
-Baix Llobregat.
-Garrafi.
-Trragonès.
Comarques amb més de 100.000 ha
-Beguedà..
-Alt Urgell.
-Pallars Sobirà.
-Pallars Jussà.
-Noguera.
-Segrià.
2)
Per mi les comarques que tenen més explotacions agrícoles estan al interior de Catalunya, perquè es treballa més amb en la ramaderia i en la agircola.Perquè las grans superfície plana permés desenvolupar l'agricultura de sèca.
En les comarques costeras es treballa més amb el turisme i el textil.
3)
Característiques comarcals | Comarques d'interior | Comarques litorals |
-La majoria d'aquestes comarques es troben a la Depressió Central | | |
-Les temperatures són suaus i amb fortes tempestes a la tardor | x | |
-Són comarques molt bencomunicades tant per carretera com per ferrocarril | x | |
-El relleu és força variat i combina planes extenses, altiplans i muntanya baixa i mitjana | | x |
-Els boscos comuns són les alzines sureres, els pins pinyoners, margallons estepes blanques i canyissars | | x |
-El turisme i el comerç estan molt presents en totes aquestes comarques | x | |
-Solen estar entre 200 i 600 metres iles travessen rius com l'Ebre, el Llobregat, el Ter i el Segre | | x |
-En aquestes comarques es concentra la major part de la població de Catalunya | x | |
-Situades a la costa mediterrània, concentren les ciutats més grans de Catalunya | | x |
-Els estius són calurosos i secs i els hiverns molt rigorosos | x | |
4)
-Nom Comercal:Alt Urgell.
-Capital Comarcal:Seu d'Urgell.-Superfície (km2):1447,5.E
-Població(Any 2012):21,386.
-Densitat de població(hab/km2):14,8
-Nombre total d'explotacions en ha:577
-Distribució de la superfície agrària en ha:
-Any:2009.
-Terres Llaurades:6.430.
-Pastures permanents:20.044.
-Terreny forestal:15.058.
-Dimensió de les explotacions entre 20 i 100 ha:
-Any:2009.
-Explot:80.
-Ha:5.655.
-Aprofitament de la superfície agrària en ha(conreus herbacis/fruite):
Terres llaurades
Total herbacis(herbacis guarets i hortes familiars) Fruiters 
Secà Regadiu Total Secà Regadiu Total Secà Regadiu 
Any explot ha explot ha explot ha explot ha explot ha explot ha eplot ha explot ha explot ha
2009 437 6430 296 4.800 347 1.630 425 6.229 280 4.721 339 1507 41 105 16 6 26 99
Terres llaurades
Olivera
Total Secà Regadiu Total
Anyexplot ha explot ha explot ha explot ha
2009 54 62 47 59 7 3 24 28
Vinya
Total Secà Regadiu Total
Any explot ha explot ha explot ha explot ha
2009 24 28 21 11 3 18 3 6
Pastures permanents
Total prats o prades permanents
Secà Regadiu Total Secà Regadiu
Any explot ha explot ha explot ha explot ha explot ha explot ha
2009 418 2.004 384 19.339 97 704 343 8.190 300 7486 95 705
-Distribució dela superficie segons règim de tinença en ha (propietat, arrendament, parceria):
Tots els regims Propietat Arrendiment Parceria
Any explot ha explot ha explot ha explot ha
2009 567 26.473 408 12.378 273 12.078 65 2.17
5)
PRIMERA PART
1)Comarques amb més de 20.000 ocupats:Es troben a la Regió Metropolitana de Barcelona i són:
-Barcelonès.
-Baix Llobregat.
-Vallès Occidental.
-VallèsOriental.
-Maresmes.
2)Sector industrials:
-Barcelonès:Maquinària, equips elèctics, edició i arts gràficaques.
-Baix Llobregat:Maquinària i equips elèctrics.
-Vallès Occidental:Tèxtil.
-Vallès Oriental:Química i plàstics.
-Maresmes:Tèxtil.

3)Comarques que destaquen fora Regió Metropolitana:
-Bàges:Tèxtil.
-Osona:Alimentació.
-Anoia:Tèxtil i cuir.
-Selva i Alt Penedès:Alimentació.-Tarragonès i Baix Camp:Petroquímic.
-Gironès i Pla de l'Estany:Alimentació i paper.
-Segrià i Pla d'Urgell:Alimentació.
-Garrotxa:Alimentació.
-Segarra:Alimentació.
-Alt Camp:Fusta, paper i mobles.
-Montsià:Fusta,paper i mobles.
-Berguedà:Tèxtil.

4)Tipoligia de les empreses industrials i crisi actual:
La tipologia és de petita i mitjanes dimensions. Hi ha empreses grans de capital local...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Lo Social y Lo No Social
  • Sociales
  • Social
  • Sociales
  • Social
  • Social
  • Sociales
  • Sociales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS