Sociales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (450 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTIVITATS
Pàg. 74
1. Completa el mapa conceptual

EL SECTOR PRIMARI

Es divideix en
RAMADERIA
PESCA
AGRICULTURA

De mercat
SubsistènciaPaisatges agraris
Tipus d’agricultura
tipus
Agricultura demercat
Agricultura de
subsistència
Excedents
Autoconsum
Món desenvolupatIndustrial
Tradicional
Intensiva
De subsistència
Es caracteritzen segons
Gran pesca
D’ altura
Costanera
Extensiva
Sistemes de conreu
Parcel·lesPoblament

Pàg. 75
4. L’ agricultura al món
a) Amb quin tipus d’ agriculturarelaciones els documents? On es localitzen aquests dos tipus d’ agricultura? Explica’n les característiques.
L’ agricultura de D. Benito i Da. Ángela, és de subsistència. I la de Mr. Wait de Kansas és mésdesenvolupat. A Hondures i a Kansas.
L’ agricultura de D. Benito i Da. Ángela, és una agricultura de subsistència, tenen varis conreus i conreen una gran varietat de productes. Fan servir una tècnicaanomenada ”socola”. Venen productes al mercat de la ciutat si tenen bones collites.
Mr. Wait només és dedica al conreu del blat. Té 454 hectàrees de camps de blat. El ven tot principalment als EstatsUnits i a altres països a través d’ empreses comercials especialitzades.
b) Per què Mr. Wait només conrea blat? Què vol dir quan parla d’ haver modernitzat la seva explotació? Es tracta d’ unaexplotació especialitzada i rendible? Per què?
Mr. Wait només conrea blat perquè és fàcil de vendre i es necessita poca ma d’ obra. Vol dir que té maquines més modernes per a poder treballar. Si, perquè...
tracking img