Socials edat moderna - resum

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (415 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Divendres, 12 de Març del 2010
Carina Franco, 3rB

Edad moderna a Andorra
XVI – XVII – XVIII

Industria artesanal: En general a Europa l’agricultura deixa pas a la manufactura. La unitat bàsicade producció era la família, que treballava juntament amb els treballadors a sou. La casa era a l’hora taller i botiga. Tots els artesans que treballaven en un mateix ofici solien estar agrupats enuna corporació anomenada gremi. El gremi vigilava que els productes estiguin en bones condicions i controlaven els preus. Els gremis establien una jerarquia (mestres, oficials, aprenents). Andorraexperimenta una evolució econòmica. L’agricultura i la ramaderia continuen sent la font de recursos mes importants però n’apareixen de noves: la industria metal·lúrgica (farga) i la industria de la llana.Ames hi ha un augment d’oficis artesana.

La Industria metal·lúrgica: Una farga es un establiment industrial dedicat a l’obtenció de ferro de forma tradicional. Va ser durant els segles XVII iXVIII màxima producció de ferro. Aquest ferro s’utilitzava per fer objectes i eines per vendre’ls a la gent del país i les comarques veïnes. Les fargues andorranes van perdre molta importància durant elsegle XIX amb l’aparició de la revolució industrial i amb el fet que no podien competir amb les industries catalanes i franceses. Es van veure obligades a tancar les seves portes. Al segle XIX hand’emigrar cap a altres països a la recerca de noves feines.

El comerç: era una activitat molt importat ja que el clima d’Andorra no permetia conrear gran varietat de productes i els andorrans havien decomprar els productes de primera necessitat (peix salat, sal, roba, calçat,etc...). L’estat Andorra guàrdia de privilegis comercials atorgats pels coprínceps d’Andorra. Aquets privilegis permetienpoder comprar els productes que els hi faltaven i vendre els que s’arbraven en bones condicions. També es comercia amb el bestiar obi, bestia boví i ferro. Els mitjans de transport principals son els...
tracking img