Socials

Páginas: 2 (462 palabras) Publicado: 8 de mayo de 2011
Contesta aquí les preguntes de la tasca 2: La globalització i el sector primari.
Part 1: Comentari de text

El sistema Econòmic i Geografia

El capitalisme es la part important de laglobalització mundial, ja que es el fonament de la propietat privada i el mercat lliure, que regula l’oferta i la demana. El origen surt a la Revolució Industrial ( a les dugués), aquí va sortir l’intercanvidesiguals per els models econòmics colonial.
Per la gran critica del capitalisme y las negatives dels pobles, que cada vegada havien mes pobres, Marx i Engels van fer las primeres analitzacions delcapitalisme i van proposar el sistema socialisme.
Per globalització o mundialització s’hauria d’entendre un procés econòmic que connecta i integra els sistemes econòmics dels països en una economia demercat
global o mundial. És un procés espontani que depèn fonamentalment del creixement econòmic, el desenvolupament tecnològic i de la facilitat de les comunicacions,
sobretot el transport. Avuila globalització és motiu de discussió entre economistes i polítics, i els arguments a favor i en contra en són molts. En general les tendències
neoliberals en són més partidàries, i els que defensenun major intervencionisme en són contraris.
La lliure circulació de capitals, béns i serveis a nivell mundial ha convertit el planeta en un únic mercat financer. Les empreses procuren fabricarallà on els costos són
més econòmics en un procés que es coneix com “deslocalització”. És molt fàcil, per exemple, fabricar a la Xina a un preu molt baix i vendre a occident a un preu molt més alt peròcompetitiu.
Cada part del mon es important per la supervivència i per equilibri, de la producció, importació i exportació. Han fet subgrups de classificacions. Cada grup per zona meteorològica, perterra, etc.. per la producció del producte.

Part 2: Lectura de les imatges
Nota important: No desis la tasca fins que hagis finalitzat les dues parts, ja que l'editor no és un esborrany i quan...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • socials
  • SOCIALS
  • SOCIALS
  • socials
  • Socials
  • socials
  • SOCIALS
  • Socials

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS