Sociedad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2291 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 10: ÒRGANS DELS SENTITS

EL SISTEMA SENSITIU, MOTOR I INTEGRADOR:
Sensació: Coneixement conscient o inconscient dels canvis en el medi intern o extern. Percepció: Coneixement conscient i interpretació de les sensacions en el còrtex.

SENSACIÓ:
- Modalitats sensorials:
• Cada tipus de sensació: vista, tacte, dolor, oïda
• Cada neurona sensitiva porta informacióper a una sola modalitat. Exemples:
▪ Impulsos nerviosos provinents de la oïda es perceben com a sons.
▪ Impulsos nerviosos provinents dels ulls es perceben com a imatges visuals.
• Classificació:
▪ Sentits generals: somàtics i viscerals
▪ Sentits especials: olfacte, gust, vista, oïda i equilibri.
- Procés de lasensació:
• Estímul: del receptor sensitiu
• Transducció de l’estímul: convertir l’estímul en una senyal elèctrica
• Generació d’impulsos: nerviosos
• Integració: de les aferències sensitives
- Receptors sensitius:
• Segons la seva localització:
▪ Receptors externs o exteroreceptors
▪ Receptors interns o interoreceptors▪ Propioreceptors
• Segons l’estímul que detecten:
▪ Mecanoreceptors: detecten estímuls mecànics
▪ Termoreceptors: detecten canvis de temperatura
▪ Nociceptors: detecten estímuls dolorosos resultants del dany físic o químic dels teixits.
▪ Fotoreceptors: detecten la llum que incideix en la retina de l’ull▪ Quimioreceptors: detecten substàncies químiques en la boca (gust), nas (olfacte) i líquids corporals
▪ Baroreceptors: són receptors que es troben en el “seno” carotidi, arc aòrtic i la seva funció és disminuir la pressió arterial (massatge carotidi per baixar la pressió arterial).
• Procés d’adaptació:
▪ Receptors s’adapten disminuint laseva sensació.
▪ Receptors d’adaptació ràpida: olor, tacte, pressió...
▪ Receptors d’adaptació lenta: dolor, pH sanguini...
- Sensacions somàtiques: Provenen de l’estimulació dels receptors sensitius de la pell, mucoses de la boca, músculs, articulacions, tendons i oïda interna.
• Sensacions cutànies: tàctils, tèrmiques, doloroses, propioceptives• Sensacions tàctils:
▪ Tacte:
• Gruixut: percebre el contacte sense determinar-ne la mida, la forma, etc.
• Fi: ens dóna informació més específica
▪ Pressió i vibració: sensació sostinguda que s’origina per la deformació del teixit més profund
▪ Picor (prurito) i pessigolleig: prové de l’estimulaciódels terminals nerviosos. Es produeix només quan una 3a persona ens toca, però no nosaltres mateixos.
• Sensació tèrmica:
▪ Termoreceptors:
• Fred: receptors localitzats en la epidermis
• Calor: receptors localitzats en la dermis
• Sensació dolorosa:
▪ Dolor: indispensable per a la supervivència▪ Nociceptors: són receptors del dolor que es troben en tot el cos excepte en l’encèfal. (Mal de cap( vasodilatació dels vasos sanguinis).
▪ Tipus de dolor:
• Dolor ràpid, penetrant, punxant (és molt ràpid)
• Dolor lent, cremant, sord o pulsatiu
• Dolor somàtic superficial: es genera en l’estimulació dereceptors cutanis
• Dolor somàtic profund: Estimulació de receptors d’articulacions, músculs, tendons i fàscies. El dolor visceral és causat per l’estimulació dels nociceptors del òrgans viscerals.
• Sensació propioceptiva:
▪ Propiocepció: permet conèixer la posició dels nostres membres i del cap en l’espai i saber com s’estan movent, tot i no estar-los...
tracking img