Sociolinguistica per a joves

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3290 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Sociolingüística per a joves
En la introducció l'autor ens comenta la seua sorpresa al veure les grans ventes que va assolir el seu llibre ja que tracta sobre la sociolingüística. En aquesta petita introducció també ens anima a recolzar el català com a única llengua a Catalunya i així fer que la llengua es sobrepose dels processos de dialectalització i substitució lingüística.
1- La llengua enla societat
En aquest capítol l'autor ens parla de la importància que té una llengua en qualsevol societat actual i diu que en els seus temps els alumnes havien d'estudiar en una llengua diferent a la qual utilitzaven les seues famílies i amics. Després ens exposa una breu introducció a la sociolingüística, la qual ens diu que es una ciència poc desenvolupada i ens la defineix com una ciènciaque intenta estudiar la situació, la dinàmica i els processos socials i històrics de la comunitat lingüística. Per finalitzar el primer capítol ens diu que qualsevol societat humana no pot funcionar sense un idioma i a continuació ens posa l'exemple de la llengua catalana la qual considera que hauria d'ocupar totes les funcions socioculturals si vol poder funcionar plenament.
2-Lasociolingüística
En aquest capítol el autor ens fa una breu descripció de la sociolingüística com la qual lliga l'estructura lingüística amb els seus marcs socioculturals. Després ens parla que gracies a la sociolingüística podem adoptar una actitud plenament humana davall la llengua, tanmateix destaca que cal anar reforçant la consciencia sociolingüística del parlants ja que aquest fet es vital per a lasupervivència de l' idioma. A continuació el autor ens defineix una sèrie de conceptes previs abans d'entrar al seu ús com per exemple: l'ús lingüístic que fa referència a què la llengua sigui efectivament usada; estructura lingüística que es l'essència de la llengua; Àmbit d'ús és el conjunt d'ocasions en què és usada una llengua. Per finalitzar ens exposa la seua opinió i ens diu que la comunitatcatalana hauria de tindre més conscienciació de la llengua i així poder implantar el català com a única llengua en els països catalans.

3-El concepte de bilingüisme
En aquest capítol l'autor ens intenta definir el tema bilingüisme i ens diu que no existeix una comunitat bilingüe, ens deu que el que pot existir és un grup d'individus bilingues però aquest fet comporta l'existència de dues comunitatslingüístiques diferents. Ens dona l'exemple de Catalunya en què viuen persones bilingues però no és una comunitat bilingüe és un territori de dos comunitats lingüístiques diferents. A continuació ens mostra el tipus de bilingüismes. Podem trobar:
-Segons el nombre de llengües en contacte: bilingüisme , trilingüisme, etc.
-Segons la motivació psicològica: bilingüisme integratiu i bilingüismeinstrumental.
-Segons el grau d'especialització: bilingüisme ordenat i bilingüisme desordenat.
-Segons el grau de domini: bilingüisme simètric i bilingüisme asimètric.
-Segons les funcions socials que el parlant atribueix a cada llengua: bilingüisme neutre i bilingüisme diglòssic
-Segons la seua extensió social: bilingüisme limitat i bilingüisme generalitzat.
-Segons l'estat d'adquisició:bilingüisme precoç, tarda, natural o ambiental.
-Segons la situació legal: bilingüisme oficial i bilingüisme no oficial.
-Segons la política lingüística: bilingüisme assimilador i bilingüisme no assimilador.
Més tard l'autor ens diu que les persones que recolzen el bilingüisme són aquelles que utilitzen un unilingüisme amb l'ús de l' idioma dominant i que posen com excusa el bilingüisme per a que nocalga que s'aprenguin l' idioma dominat. Després l'autor ens diu que per a poder alliberar-nos del bilingüisme cal deixar d'utilitzar la llengua estrangera i utilitzar per a tots els àmbits d'ús la llengua pròpia. Per a finalitzar l'autor ens conta que si la situació de qualsevol bilingüisme continua això significarà poc a poc l'extinció de les llengües pròpies i la implantació de les...