Sociologia de l'educació

Páginas: 54 (13364 palabras) Publicado: 27 de agosto de 2010
TEMA 1
1.- Què és la sociologia?
Coneixement del Sentit Comú vs. Coneixement Sociològic.
Una possibilitat seria definir la sociologia en funció de l'objecte d'estudi: SOCIETAT.
Diferències entre PSICOLOGIA i SOCIOLOGIA.
En la sociologia , interessa la dimensió social, per exemple del suïcidi, i la teoria del suïcidi en si, per comparar edats, grups, situació social...
No m'interessa elsuïcidi concret sinó les dimensions socials del suïcidi en general (factors socials).
En la psicologia, seria estudiar el suïcidi a nivell individual, el suïcidi en concret.
Giddens “ La sociologia és l'estudi de la vida social humana dels grups i les societats. Té com a objecte el nostre propi comportament com a éssers humans”
Aquesta seria la 1ª dimensió de la sociologia.
Watson “Estudi científicde les relacions socials”.
Aquesta seria la 2ª dimensió de la sociologia.
Més que definir-la pel seu objecte d'estudi única i exclusiva ( teoria que estudia la societat), com que tots tenim una visió de la societat, llavors tots seriem sociòlegs? Ho fem des d'un angle, des d'una perspectiva, acostar-se a la societat= manera científica.
Mirar aquest objecte d'estudi d'una manera determinada,pròpia , especifica de mirar aquesta societat, i per fer-ho hem de distingir el Coneixement Sentit Comú del Coneixement Sociològic.
EXEMPLE: Tenim la vida d'en Pere, sona el despertador, s'aixeca , esmorza, escola - treball, dina... Tenim tot el que ha de fer en un dia, seria una seqüència normal de la nostra societat.
Des del Coneixement Sentit Comú sembla normal la vida d'en Pere però, des delconeixement Sociològic tot sembla artificial, construït.
CARACTERÍSTIQUES DEL CONEIXEMENT SENTIT COMÚ.
»És el coneixement superficial, ja que es conforma amb el que és aparent. Es basa en l'evidencia immediata, tendeix a veure com a natural.
»És un coneixement no- sistemàtic, inconnex, que no acostuma a teoritzar sobre la societat en el sentit científic. No estableix la connexió entre lesvariables.
»És el coneixement acrític, és a dir, coneixement que no qüestiona la realitat, que la dóna per descomptada, en teoria es planteja el perquè de les coses, veu el que passa però no perquè passa.
CARACTERÍSTIQUES DEL CONEIXEMENT SOCIOLÒGIC.
»No es conforma amb el que és aparent, veu més enllà de l'aparença de les coses, és a dir, no dóna res per descomptat.
»És un coneixement sistemàtic,científic. Forçosament la sociologia és científica. Hi ha una teoria, demostració, utilitza el mètode científic per acostar-se a la realitat.
»Coneixement crític, s'ha de qüestionar absolutament tot. Tendeix a preguntar-se el perquè de les coses.
»Per la sociologia tot és social: res és individual. No interessen les explicacions individuals.
Allò que explica el comportament dels individus són mésfactors socials que no pas individuals.
Pensem que tos som diferent, únics , però en la sociologia tos som iguals, semblants, perquè en realitat naixem, treballem, consumim i morim, seguim les mateixes pautes, unes pautes de comportament global.
»És una perspectiva globals a dir, que el que passa en la nostra societat és explicable en base al que passa a altres societats. Les variables ja no sónlocals o nacionals són globals.
Exemple: set vídeos, set vides, set teles .tots ells fan el mateix, segueixen unes pautes determinades, no ens interessen el que diuen o pensen, sinó que ens interessen que segueixen les mateixes pautes. Per entendre que passa en els països rics també he de saber que passa en els països pobres.
2.- La sociologia com a Ciència.
El debat sobre els valors i lesciències socials.
La sociologia no és ni pot ser ciència segons algunes persones, això ho diuen aquestes persones perquè no és del tot objectiva: la sociologia pot fer prediccions degut a la regularitat i això actualment ho fan també els científics. Així, la sociologia si que és una ciència, però què fa la sociologia que no faci la ciència? En sociologia l'objecte d'estudi i el subjecte...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • sociologia de l'educació
  • Sociologia de l'educació secundària
  • La psicologia en l'educació
  • Teoria de l'educació
  • Teoria de l'educacio
  • La Loe A L'Educació Física
  • Historia de l'educació. una mirada en femení
  • Didàctica De L'Educació Infantil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS