Sociologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 50 (12320 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 1. Introducció
Conceptes i definicions

Distinció treball i ocupació

■ Definició de treball:

❑ Treball (Giddens): execució de tasques amb una despesa d’esforç mental i físic, que tenen com objectiu la producció de bens i serveis per atendre les necessitats humanes.

❑ Treball (Watson): realització de tasques que permeten a les persones guanyar-se la vida enl’entorn en el que es troben. Guanyar-se la vida no és només satisfer necessitats materials, sinó també realització personal i reconeixement social.

■ Definició d’ocupació:

❑ Ocupació (Giddens): treball realitzat a canvi d’una remuneració o salari.

❑ Ocupació (Watson): dedicació regular a un conjunt de tasques, anomenades d’una manera determinada tant per aquells queles realitzen com per un públic més ampli (reconeixement social).

Distinció entre ofici i lloc de treball:

■ Ofici (Braverman): no és només treballar a canvi d’un salari; parlar d’ofici significa introduir la diferència entre el treball remunerat d’un treballador i el d’un altre; tot i que facin tasques similars o fins i tot comparteixin un mateix lloc de treball. La diferència principalentre un i altre treballador és el grau de coneixement sobre el conjunt d’aquestes tasques i operacions (qualificacions). En la consideració de l’ofici intervenen construccions socials i relacions socials.

■ Lloc de treball: Lloc físic en el que els treballadors desenvolupen les seves ocupacions. Conjunt de tasques i operacions dissenyades organitzativament i, per tant, subjectes a unconjunt de normes i relacions socials (d’autoritat, de responsabilitat, etc.), que delimiten el desenvolupament del treball en les empreses. Els llocs de treball estan relacionats amb l’ofici i les qualificacions.

El treball com relació social

■ Força de treball (Marx): és la capacitat potencial de les persones, d’acord amb les seves condicions físiques i mentals, que es posa en acció quan esprodueix un producte o servei. És treball en potència.

■ El treball humà (Marx) es l’aplicació de la força de treball que tota persona posseeix en el seu organisme.

■ A partir d’aquesta distinció per Marx el treball en les empreses és fruït d’una relació social entre persones lliures. L’empresari té l’autoritat i disposa del control del treball, però li resta la incertesa sobre laquantitat i qualitat de força de treball que el treballador lliura en l’acte de treballar. D’aquí la necessitat d’organitzar el treball, de desenvolupar tècniques sofisticades de control i d’obtenció del compromís dels assalariats.

■ Per tal que l’empresari trobi en el mercat la mercaderia força de treball és necessària la confluència de dues condicions:

1. Que el posseïdor de la força detreball sigui lliure per disposar de la seva persona i de la seva capacitat de vendre com a mercaderia la seva força de treball.

2. Que el posseïdor de la força de treball es vegi obligat a vendre com a mercaderia aquesta força de treball.

Un cop es ven i es compra la força de treball, el treball en les empreses adquireix un caràcter social, pel fet que:

a) la seva utilitat ipotencialitat es manifesten en l’interior d’una divisió concreta del treball; divisió que comporta l’establiment de relacions socials (contracte; treball assalariat dependent)

b) s’origina en funció de processos socials, com el procés d’adquisició de la força de treball en el mercat, o bé com el procés de reproducció de la força de treball.

c) el proporciona una classe social determinada.Podem afegir que si el treball (i les ocupacions resultants) es dóna en l’interior d’unes relacions socials, són les persones i la pròpia societat les qui atorguen al treball llur significat.

Els significats del treball

■ El treball com relació de la societat amb la natura (Offe): Totes les societats estan subjectes, a la necessitat d’entrar en una relació d’intercanvi amb la...
tracking img