Sociologia

Páginas: 19 (4671 palabras) Publicado: 21 de diciembre de 2011
UNITAT 1 : LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA

- Parcial
DIMENSIONS de la perspectiva sociològica - Crítica
- Desemmascaradora
- Relativitzadora

Parcial
Només permet reunir multitud de fragments de fragments de la realitat. No és cap veritat absoluta.
Crítica
Preten evidenciar les relacions de subordinació que s’estableixen en lasocietat malgrat els intents del poder de perpetuar-ho, així com a quins interessos responen.
Desemmascaradora
Elimina els miratges quotidians. Treu la màscara a la obvietat. Això porta a la desil.lusió. És el posar en dubte totes les certeses aparents.
Relativitzadora
Posa en relació els fenòmens socials amb els seus autors, ja que darrere tota acció hi han accions humanes.
( la sociologia elque fa és desreificar: treu aquelles creences sota les quals atribuïm les autories humanes a autories no humanes.

UNITAT 2: LA SOCIETAT EN PERSPECTIVA

LA INSTITUCIONALITZACIÓ - Intro
- Els papers socials (rols)

- Què socialitza?
LA SOCIALITZACIÓ - El procés de socialització
- Resultats del procés de socialitzacióINSTITUCIÓ SUBJECTE
- Ordre objectiu - Ordre Subjectiu
- Exteriorització - Interiorització

ROLS SOCIALS

LA SOCIALITZACIÓ:
El si mateix té a veure amb el rol institucional, aquest rol té a veure amb la socialització (viure amb societat).
Es podria dir que sense societat no hi hauria rol, per tant, consciència d’un mateix.

PROCÉS DESOCIALITZACIÓ:
A mesura que em descobreixo, descobreixo el món.
Socialització primària: conclou la socialització quan esdevé un membre actiu de la societat.
Es duu a terme mitjançant els altres, sense ells no hi seria. NO existiries.
Té com a objectiu crear els rols per crear una resposta típica davant una situació típica. (Estereotips).

UNITAT 3 : FORCES SOCIALS EN EL NAIXEMENT DE LASOCIOLOGIA

- INTRO

- La descoberta del gènera humà
- La desparició del dimoni del món
- CONDICIONS DE POSSIBILITAT - El desenvolupament de l’enquesta
- La formació de sabers sobre la societat
- La definició d’un nou marc sociopolitic democràtic

- Normalment, tant en filosofia com en sociologia, es fa un ús fetitxista de les teories dels autors. S’agafen els autorstancats en ells mateixos i es desprenen del context històricosocial. Es fa desde una perspectiva individualista. Practicar la sociologia del coneixment és preguntar-se per les condicions sociohistòriques d’aparició d’una nova forma de saber.

- Al segle XVII – XVIII, quan s’enfondra l’Antic Règim i és època de revolucions lliberals, és quan apareix la necessitat de preguntar-se el perquè delvincle social. Això porta a afirmar que “Els canvis en l’ordre del coneixement vénen determinats pels canvis en l’ordre social” (feminisme, ecologisme ).

- Contradicció: En un context en que, per una banda, hi ha un reconeixement de igualtat de les persones (L’Estat), i per l’altra, les desigualtats econòmiques i polítiques són molt greus.
( És en aquest context on apareix la sociologia. (Laqüestió social).

- Capitalisme. És el sistema que fins ara ha sigut capaç de crear més grau de desigualtat. A les societats feudals n’hi havia, però amb el capitalisme la desigualtat (el contrast) és més alt.

- Adam Smith. A través del llibre “La riquesa de les nacions”. La riquesa no rau ni en les propietats ni en el diner sino en la població, per tant, aquesta, ha de ser administrada com un bévaluós (font de riquesa).
Cambia la perspectiva de com es valora a la gent, fins llavors no es tenien en compte (sobretot als pobres).

-Rev. Industrial (Anglaterra) - Adam Smith - Robert Owen -Proudhon
-Rev. Francesa - Malthaus - JS Mill - Engels
Mitjans s.XVIII – 2n terç XIX (Comuna París) - Saint Simon - Le Play - Marx
- Charles Fourier...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El estado en sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Que es sociologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS